Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Projekt MLADIM je nastal kot odgovor problematiko kadrovskega primankljaja v mladinskih centrih. Do sedaj namreč ni obstajal nikakršen celostni učni koncept namenjen izobraževanju mladinskih delavcev, tekom projekta Mladim pa se to spreminja. 10 izobraževalnih modulov, ki pokrivajo širok spekter mladinskega dela (osnove mladinskega dela, socialno vključevanje, informiranje in komuniciranje…) bo tako po zaključku projekta dokončno oblikovanih, za vsakega izmed modulov pa tudi razvit delovni zvezek ter Projekt MLADIM je nastal kot odgovor problematiko kadrovskega primanjkljaja v mladinskih centrih. Do sedaj namreč ni obstajal nikakršen celostni učni koncept namenjen izobraževanju mladinskih delavcev, projekt Mladim pa želi vzpostaviti trajen in vzdržen sistem usposabljanja za delo v mladinskih centrih na podlagi medvrstniškega učenja in informiranja. 10 izobraževalnih modulov, ki pokrivajo širok spekter mladinskega dela (osnove mladinskega dela, socialno vključevanje, informiranje in komuniciranje…) bo tako po zaključku projekta dokončno oblikovanih, za vsakega izmed modulov pa tudi razvit delovni zvezek ter strokovno gradivo, ki bo služilo kot pomoč mladinskim delavcem pri izvajanju modulov usposabljanj. V projekt je vključenih tudi 18 mladinskih centrov širom Slovenije, ti pa sodelujejo pri izvajanju različnih modulov, prenosu dobrih praks, prav tako pa tekom projekta zaposlujejo tudi nove mladinske delavce-informatorje.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino