Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Posodobitev avtobusne postaje z uvedbo strukturnih (prostorskih, prometnih) in funkcionalnih izboljšav in rešitev, kot so urejeni varni dostopi do avtobusne postaje, omogočeno varno vstopanje oz. izstopanje potnikov, povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega okolja, zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost, prilagojen prometni režim za boljšo funkcionalno dostopnost. Povečani so pogoji za uporabo javnega potniškega prometa, izboljšana je ponudba in podoba javnega potniškega prometa ter izboljšana dostopnost javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino