Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Namen obnove je izboljšanje prehodnosti parka, večja varnost pešcev, urejenost, lažje vzdrževanje, boljša dostopnost in mobilnost invalidov, možnost izvajanja športnih aktivnosti občanov, raznih prireditev in drugih aktivnosti, hkrati se vzpostavijo tudi boljše rastne razmere drevnin in grmovnic.  Z obnovo parka pričakujemo večjo obiskanost parka in s tem izboljšanje življenjskega okolja v mestu, možnost izvajanja dodatnih vsebin v parku, boljšo povezavo z okoliškimi naselji, Piramido ter naseljem Ribniško selo, ki predstavlja  nadaljevanje parkovne ureditve. Z namenom učinkovite rabe prostora v urbanih območjih se z ukrepi operacije spodbuja izkoriščanje lastnih potencialov  mestnega območja. Z izvajanjem urbane prenove se spodbuja reaktivacija prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino