Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Na projektu promoviramo mirno reševanje sporov v delovnem okolju in to tudi izvajamo v konkretnih sporih na delovnem mestu s pomočjo mediacije. Na nas se obračajo tako delavci kot tudi delodajalci, ki želijo razrešiti spor in/ali izboljšati komunikacijo na delovnem mestu. Naša druga aktivnost pa zajema opolnomočenje delodajalcev po vsej državi glede njihovih dejanskih obveznosti na področju varnosti in zdravja delavcev pri delu.

S projektom smo uveljavili inovativen, hiter, uporabnikom prijazen in učinkovit alternativen način reševanja sporov na delovnem mestu. V šestih
letih smo s pomočjo mediacije pomagali delavcem in delodajalcem razrešiti spore v nekaj manj kot 200 primerih, pri tem pa smo bili v več kot 80% sporov uspešni. »Projektna enota Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) se je uveljavila kot prepoznaven dejavnik na slovenskem trgu dela in nepogrešljiv člen za učinkovitejše varstvo pravic iz delovnega razmerja. Že samo dejstvo, da v mediacijskem postopku pridemo do sporazuma, ki ima izvršilni naslov, je nekaj izjemnega,« je zapisal predstavnik enega od sindikatov, s katerimi sodelujemo v mediacijah.
S predavanji o obveznostih iz naslova varnosti in zdravja pri delu, s točnimi napotki, kako in zakaj, smo opolnomočili več kot 7.000 delodajalcev
iz celotne Slovenije. Dodatno pa smo tisočem akterjev na trgu dela pomagali z nasveti glede varnosti in zdravja pri delu ter razreševanja konfliktov na delovnih mestih.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino