Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa ter posledično zmanjšanje uporabe števila osebnih avtomobilov v mestnem središču ter sledenje predvsem naslednjim zastavljenim ciljem skladnim s TUS ter CPS Kopra: zmanjšanje obsega cestnega prometa, povečanje uporabe javnega potniškega prometa, zmanjšanje prometne obremenitve in posledično zmanjšanje izpustov CO2 ter drugih toplogrednih plinov, zmanjšanje števila avtomobilov na javnih površinah, zmanjšanje obsega poti opravljene z osebnimi avtomobili, krepitev zdravja. V parkirni hiši P+R Sonce je zagotovljenih 464 parkirnih mest, od tega 385 namenjenih sistemu P+R ter 79 parkirnih mest namenjenih stanovalcem starega mestnega jedra Koper.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino