Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

V okviru projekta smo na temelju analize potreb in pričakovanj malih in srednje velikih podjetij v Zahodni Sloveniji ozaveščali in spodbujali vodstvo in zaposlene k več gibanja ter bolj zdravemu prehranjevanju. Učili smo jih obvladovanja stresa in kvalitetnejših medosebnih odnosov ter medgeneracijskega sodelovanja. Z mentoriranjem, svetovanjem, coachingom, interaktivnimi delavnicami in elektronskimi sporočili smo spodbujali sodelujoča podjetja k zmanjšanju bolniške odsotnosti, da bodo njihovi zaposleni lahko bolj zdravi delali dlje. Podjetja so z našim sodelovanjem vzpostavila zdrava delovna mesta ter okrepila odgovornost svojih zaposlenih za lastno zdravje. Pod mentorstvom so izdelala Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, se naučila bolje uporabiti izkušnje in znanje svojih starejših zaposlenih ter povečala zadovoljstvo in uspešnost svojih sodelavcev.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino