Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Podjetniški inkubator Krško zagotavlja urejene in dostopne prostore za delovanje zagonskih start-up podjetij in MSP. Njegov namen je hitrejše ustanavljanje novih in razvoj obstoječih MSP, nudenje podpore v obliki izobraževanj, mentorstev, skupne promocije in izmenjave dobrih praks. S tem vpliva na boljšo prepoznavnost regije in njenega gospodarstva in vzpodbuja izmenjavo znanj in izkušenj.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino