Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

PRO–AKT je program celostnega pristopa k aktivnostim za dvig preventivne kulture na področju skrbi za zdravje zaposlenih in uporabnikov, preprečevanje in obvladovanje kostno mišičnih obolenj in zmanjšanje absentizma. Z nadgradnjo integrirane obravnave uporabnikov smo družbeno odgovorno ravnanje prenesli na zaposlene, s ciljem večjega zadovoljstva zaposlenih, posledično uporabnikov in svojcev. Kultura usklajenih odnosov pomeni večjo povezanost delovnega kolektiva, boljšo produktivnost in usmerjenost k doseganju skupnih zastavljenih ciljev.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino