Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Ureditev obalnega in priobalnega pasu z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno je urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

Družbeno-ekonomski cilji projektov v sanacijo nerevitaliziranih urbanih območij z ureditvijo zelene infrastrukture imajo vpliv predvsem na kakovost bivanjskega okolja, zdravje oziroma zdrav način življenja, družabno življenje (druženje, sprostitev, medgeneracijska interakcija, …), varstvo narave, turizem itd.

Z izvedbo investicije je ustvarjen ali saniran odprt prostor na urbanih območjih v skupni površini 27.120 m2.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino