Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga z delno rekonstrukcijo srednjeveškega zidu predstavlja kompletno prenovo najstarejšega mestnega trga, ki je nastal na tem mestu že v 11. stoletju. Osnovni prostorski poudarek trga predstavlja Minoritska cerkev, ki s svojo severno fasado formira del južnega roba tržnega prostora. Osnovni namen investicije je bila revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga in obnova objekta «Pri treh babah«.

Osnovni cilji investicije so bili: ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost, povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije ter zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino