Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Z obnovo Skate parka – rolkarskega poligona je mladim omogočeno kvalitetnejše in varnejše udejstvovanje v športnih aktivnostih. Spodbujanje participacije mladih v urbanih športih prispeva k aktivnejši vlogi mladih tako v sklopu individualnega preživljanja prostega časa kot oblikovanja aktivnejšega življenjskega cilja. Z vključitvijo skejtanja v družino olimpijskih športov se ponuja možnost za razvoj vrhunskega športa in organizacijo mednarodnih športnih prireditev.

Pri preoblikovanju obstoječega območja so bila uporabljena načela trajnostnega oblikovanja. Ustvarjeno je območje, ki je na voljo rolkarjem, ki izvajajo elemente različnih težavnostnih stopenj, ter prirejanje tekmovanj na državnem in mednarodnem nivoju.

Prenovljen rolkarski park tvorijo naslednji objekti:

  • rolkarski poligon z drogovi za razsvetljavo;
  • društveni prostor, v sklopu objekta je tudi sanitarni vozel s priključkom na komunalno infrastrukturo: voda in kanalizacija.
  • ostala infrastruktura za obiskovalce.

Projekt obsega tudi zunanjo ureditev:

  • povezovalne in ostale pešpoti z javno razsvetljavo,
  • reflektorsko osvetlitev rolkališča,
  • ureditev in ozelenitev terena.

V okviru investicije je bila obnovljena okolica objekta v skupni izmeri cca. 9.950,00 m2.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino