Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Namen projekta Socialni inovatorji prihodnosti 2.0 je preko delavnic, kampov, bootcampov, mentorstva, coachinga in akcijskega učenja krepiti družbeno-inovacijske, podjetniške, tehnološke ter vodstvene kompetence mladih. S pomočjo teh kompetenc lahko mladi postanejo sodobni aktivni državljani – družbeni inovatorji, ki ustvarjajo nove ideje, rešitve, produkte, organizacije in podjetja ter si s tem večajo svojo zaposljivost na trgu delovne sile ter ustavrjajo dodatno vrednost v družbi. Mladi ki vstopijo v projekt, pridobijo ustrezne kompetence, ki jih bodo lahko uporabili pri oblikovanju lastnega delovnega mesta ali pa kot izjemno dodano vrednost delodajalcu, pri katerem se bodo zaposlili. Mladi pridobijo Voditeljske kompetence (javno nastopanje, vodenje timov, reševanje konfliktov, načrtovanje in vodenje projektov,…), inovacijske in podjetniške kompetence (principi kreativnega mišljenja ter razvoja inovacij, postopki vpeljave in vodenja procesa inoviranja v podjetniških timih, proces razvoja produkta, marketinške in prodajne veščine, osnove prava in administracije), ter tehnološke veščine (osnove spletnih tehnologij in programiranja). Dodana vrednost projekta in inovativni pristop projekta se kažeta v tem, da na enem mestu in integrirano povezujeta tri različna kompetenčna področja, ki skupaj dajejo izjemne učinke: voditeljstvo, tehnologija ter inovacije in podjetništvo.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino