Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja
(mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo
v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico ter Zasavju.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino