Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Projekt vključuje neformalna izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki so prilagojena tako njihovi starosti in izkušnjam kot željam, saj se lahko sami odločijo, kateri moduli, predavanja ali delavnice so jim blizu in se jih bodo udeležili. Vse aktivnosti so izvedene na način taborniškega pristopa, v katerem je mlad človek glavni usmerjevalec svoje učne izkušnje, zato odhajajo mladi z naših dogodkov domov visoko motivirani, navdušeni ter polni novih vtisov, pripravljeni na akcijo. V vseh trenutkih različnih programov imajo na voljo podporo sovrstnikov in odraslih mentorjev. Program PP je edinstven primer v mladinskem sektorju uvajanja pristopa coachinga na nivoju celotne organizacije, s tem pa si prizadevamo vpeljati dolgoročno podporo mladim med 15. in 21. letom starosti pri njihovem osebnem razvoju. Program RR je inovativen celosten program za mlade med 21. in 29. letom starosti, s pomočjo katerega si mladi (tako taborniki kot drugi zainteresirani mladi, ki se lahko
vključijo v program) oblikujejo svojo prihodnost. Program dobiva pohvale od vseh partnerjev, s katerimi sodelujemo in strokovnjakov s področja kariernega usmerjevanja ter visokošolskega izobraževanja. Taborniško podjetje je poskus prenosa taborniških vrednot tudi na področje gospodarstva in obenem ponuja podporo mladim tabornikom, ki se zanimajo za podjetniško pot.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino