Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Učne delavnice so zasnovane kot pilotni projekt za individualiziran in celostni pristop k spodbujanju usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih oseb, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo. Prav zato se v prvem delu odvijajo v okolju socialnega podjetništva, ki pozna, razume in zna naslavljati izzive ciljne skupine. Namen Učnih delavnic je vključevanje brezposelnih v 6 mesečno praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva pod strokovnim vodstvom internega in zunanjega mentorja ter ob pomoči in spremljanju šestih strokovnih delavk Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod). Čeprav so izhodi v zaposlitev zelo dobri, primarni namen programa ni pomoč osebam pri zaposlovanju temveč spodbujanje socialnega vključevanja. Osebe so se vključevale v praktično usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, v okviru katerega so s pomočjo internega mentorja opravljale naloge, določene v izbranem programu Učne delavnice, z namenom da pridobijo specifično-poklicna znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu. Tako so se jim povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Delodajalec je (ob soglasju Zavoda) določil vsaki vključeni osebi tudi zunanjega mentorja za krepitev splošnih kompetenc. Zunanje mentorstvo so izvajali trenerji dela, delovni terapevti, socialni delavci, strokovnjaki za zaposlitveno rehabilitacijo, kadrovski delavci, psihologi, ipd. Udeleženci so se namreč soočali s slabo samopodobo, z zdravstvenimi težavami, blažjimi težavami v duševnem zdravju, nemotiviranostjo, šibko organizacijo dela, skromnimi komunikacijskimi sposobnostmi in drugimi osnovnimi kompetencami, v kombinaciji z vedenjskimi težavami in manjkajočimi specifičnimi znanji in izkušnjami. Precej udeležencev je imelo težave z rednim in točnim prihajanjem na usposabljanje. Pogost je bil razkorak med željami udeležencev in realnostjo oz. njihovo delazmožnostjo. Kljub njihovim zaposlitvenim oviram smo jih skupaj z zunanjimi mentorji spodbujali in opolnomočili v samozaupanju, asertivnosti, samoiniciativnosti, prevzemanju odgovornosti in v razmišljanju, da na prihodnost lahko sami vplivajo. Delodajalcu, ki je izvajal praktično usposabljanje v Učnih delavnicah je ZRSZ mesečno povračal stroške za izvedbo, osebi pa dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino