Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Investicija je bila izvedena s ciljem izboljšanja varnosti na morju in posodobitve sistema nadzora plovbe. V zvezi s tem se je v novih prostorih Uprave RS za pomorstvo v februarju 2021 vzpostavil Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju. Namen investicije je bil,  da se z nakupom optimalne opreme in organizacijo službe nadzora  ladijskega prometa zniža verjetnost izrednega dogodka za 75%, kar pomeni, da se pričakovani čas med izrednimi dogodki raztegne iz obstoječih 20 na 80 let. Obenem pa investicija prispevala tudi k upadanju trenda naraščanja manjših nesreč, ki so posledica naraščanja prometa v slovenskem morju. Če pa se večja nesreča vseeno pripeti, se bodo zaradi boljše opreme in prostorske ureditve koordinacijske službe kakovostnejše odzvale na nastalo situacijo. Projekt je zajemal investicijo v premestitev, posodobitev in razširitev opreme za nadzor prometa ter upravljanje v kriznih situacijah  na morju kot so:

  • premestitev podatkovnega in komunikacijskega linka ter ureditev prostora v nadzornem centru,
  • nadgradnja programske opreme in razširitev licenc,
  • nakup strojne opreme, kot so senzor vidljivosti, radar, AIS antena,  radiogoniometri, CCTV z opremo, strežniki, osebni računalniki, monitorji, dispečerske enote itd.

Verjetnost izrednega dogodka na morju je visoka zaradi intenzivnega ladijskega prometa, zahtevnega križanja ladijskih poti, omejenih globin morskega dna (velikost ladij se neprestano veča) , pogostih in slabo napovedljivih močnih vetrov ter prisotnostjo manjših plovil na plovnih poteh, hkrati pa so  posledice nastopa izrednega dogodka lahko zelo velike. Dobro opremljen Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju bo tako prispeval k zmanjšanju verjetnosti nastopa izrednega dogodka tudi do 80 %.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino