Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Pri zaposlenih ne cenimo samo formalne izobrazbe in strokovne usposobljenosti za doseganje dobrih rezultatov pri delu, pač pa tudi uporabo tega znanja v različnih situacijah, pod pritiski različnih ciljnih skupin in v okviru kratkih rokov za izvedbo. V navedenih okoliščinah se izkaže, v kakšni meri so sposobni kakovostno sodelovati z drugimi, učinkovito delovati pod časovnimi pritiski in ali so pripravljeni vložiti dodaten napor za pripravo kakovostnih rešitev. Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 je Ministrstvo za javno upravo v okviru operacije »Učinkovito upravljanje zaposlenih«, izvedlo  projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela«. V okviru projekta, so bile prek različnih aktivnosti kot so interaktivne delavnice, fokusne skupine, posveti, intervjuji, spletne ankete, analiza virov ipd. v sodelovanju s širokim krogom  predstavnikov državne uprave, njihovimi kadrovskimi službami, vodji notranjih organizacijskih enot ter uspešnimi zaposlenimi na posameznih strokovnih področjih določene temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Tako je začrtana smer vzpostavitve sistema prepoznavanja in presojanja kompetenc ter sistema nadgradnje oziroma pridobitve manjkajočih kompetenc.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino