Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

ZaVse/4ALL je pobuda za manj diskriminacije, ki pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

Projekt je nagovarjal nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, saj so nevladne organizacije največkrat tiste, na katere se osebe iz omenjenih skupin obračajo, zato je pomembno, da diskriminacijo pravočasno prepoznajo, da poznajo mehanizme za njeno preprečevanje in dejavnike, ki lahko posameznike varujejo pred diskriminacijo. Sekundarna ciljna skupina pa so bili drugi ključni deležniki, še zlasti javne institucije (področne inšpekcije, policija, ministrstva, lokalne javnoupravne in izobraževalne ustanove), kjer lahko ravno tako prihaja do diskriminacije.

Ključni cilji projekta so bili izboljšati ozaveščenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti; izboljšati razumevanje diskriminacije; izboljšati ozaveščenost o tem, kako preprečiti diskriminacijo; izboljšati ozaveščenost o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino