Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Namen projekta je vzpostavitev celostnega sistema za napovedovanje potreb trga dela, vrzeli med ponudbo in povpraševanjem ter oblikovanje predlogov za umestitev kompetenc v izobraževalne programe za odpravljanje neskladij trga dela in s tem krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Na platformi bo na sodoben način prikazano dogajanje na trgu dela. Uporabnikom bodo med drugim na voljo informacije o povpraševanju in ponudbi na trgu dela ter pregled kratkoročnih, srednjeročnih ter dolgoročnih napovedi potreb trga dela po poklicih in kompetencah.

Glavni cilji projekta

 • Kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb po poklicih in kompetencah.
 • Ugotavljanje vrzeli v poklicih in kompetencah glede na napovedi in neskladja v realnem času.
 • Predlog umestitve relevantnih kompetenc v obstoječe in morebitne nove programe izobraževanja ali usposabljanja glede na potrebe trga dela.

Ciljne skupine

 • Institucije, ki delujejo na trgu dela in izobraževanja, resorna ministrstva, oblikovalci politik idr.,
 • iskalci zaposlitve,
 • zaposleni in
 • delodajalci.

Aktivnosti

V projektu bomo pripravili delujočo spletno platformo trga dela. Platformo bomo pripravljali v treh fazah, prek prototipa in prve delovne verzije bodo uporabnikom najprej na voljo podatki iz napovedi potreb trga dela, sledil bo prikaz podatkov o gibanjih na trgu dela in ujemanju med povpraševanjem in ponudbo. V letu 2028 bo platforma v polnosti prikazovala podatke o vrzelih po poklicih in kompetencah, predloge za umeščanje kompetenc v izobraževalne programe in druge relevantne vidike gibanj na trgu dela.

Osnovni gradniki projektnih aktivnosti bodo:

 • uporaba sodobnih tehnologij in metodologij,
 • priprava interaktivnih prikazov trga dela za različne deležnike,
 • posodobitev in prevzem metodologije za napovedi trga dela,
 • sodelovanje na lokalni ravni in regionalna validacija napovedi ter
 • povezovanje ključnih institucij na trgu dela.

Partnerstvo
Upravičenec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, projektni partner je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino