Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

S »Programom projektov eProstor« so pospešeni in izboljšani procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z
nepremičninami, kar je bilo možno doseči s prenovo zakonodaje, s prenovo informacijskih sistemov, zajemom podatkov in vzpostavitvijo koordinacijskih mehanizmov za povezovanje in enostavno dostopnost državnih zbirk prostorskih podatkov.
Vzpostavljen je nov informacijski sistem kataster nepremičnin, ki prinaša sodobno delovanje sistema evidentiranja nepremičnin, saj uvaja celovito
elektronsko poslovanje in odpravlja številne administrativne ovire. S popolno digitalizacijo arhiva 200 letnega zemljiškega katastra (poskeniranih več kot 9 mio dokumentov, celoten arhiv zdaj obsega preko 23 mio dokumentov) in obsežnih zbirk prostorskih podatkov tako ni več nepotrebnih korakov in tekanja od vrat do vrat, saj so slednje nadomestili preprosti, hitri in učinkoviti elektronski postopki.
Vzpostavljen je Prostorski informacijski sistem, ki zagotavlja dostop do vseh informacij s področja urejanja prostora in graditve objektov, objav o
postopkih priprave prostorskih aktov in postopkih s področja graditve objektov, podpornih zbirk podatkov, grafičnih vpogledov v verodostojne podatke ter do digitalnih storitev, s katerimi se uvaja elektronsko poslovanje. Zagotovljen je dostop digitalnih storitev o spremljanju stanja prostorskega razvoja, prostorskem načrtovanju, graditvi objektov, zemljiški politiki in stanovanjih.
Vzpostavljena je enotna informacijska infrastruktura za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji. Ta infrastruktura omogoča dostop do prostorskih podatkov drugih državnih sistemov, kot so eUprava, Zemljiška knjiga, Poslovni register Slovenije – PRS, Centralni register prebivalstva – CRP itd.
Zagotovljena je medopravilnost zbirke prostorskih podatkov s prehodom iz starega koordinatnega sistema z oznako D48/GK v evropsko skladen koordinatni sistem z oznako D96/TM. S tem smo v celoti vključeni v Evropski prostorski referenčni sistem, katerega glavni cilj je zagotavljanje povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU.
Preko portala eProstor je za zbirke prostorskih podatkov, ki so skladne tudi z direktivo INSPIRE, možen dostop do 50 različnih spletnih servisov oziroma storitev, ki omogočajo neoviran pretok informacij in njihovo izmenjavo. Uporabnikom je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov o nepremičninah, omogočen je dostop do javnih podatkov tudi z uporabo odprtih prostorskih spletnih servisov.
Prenovljeni sistemi so centralno zgrajeni (prej je bilo več ločenih lokalnih sistemov, ki se niso enakomerno vzdrževali), kar pomeni, da so upravljani iz ene lokacije (in rezervne lokacije). Prav tako so vse podatkovne zbirke in storitve dostopne vsem na enak način, tako tistim v mestih kot tistim na podeželju, kar je bistveno prispevalo k odpravljanju digitalnega razkoraka med mestom in podeželjem.
En prostor za vse oziroma eProstor kot sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov različnih deležnikov bo odslej lajšal življenje vsem,
ki te podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najpomembneje, vsem državljanom, ki načrtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremičninami.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino