Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Temeljni namen programa PUM-O je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.


Kratek opis in ciljna skupina
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjen mlajšim odraslim od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:
• imajo status brezposelne osebe ali status iskalca prve zaposlitve,
• niso vključeni v izobraževanje,
• se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
• niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.


Z vidika organizacije, ki izvaja program PUM-O, poteka celo leto, vse dni od ponedeljka do petka po sedem ur dnevno. Udeleženec se vanj vključuje predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev.
Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa, v katerem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih ter drugi dosežki posameznika in vključenosti v morebitnih drugih ukrepih aktivne politike zaposlovanja (npr. različnih tečajih) ter koliko časa je udeleženec sodeloval.


Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.


V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:
• oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
• razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino