Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Prva pametna učilnica

Učilnica predstavlja most med gospodarstvom in izobraževanjem, ki ga povezuje dovršen odprt aktivni prostor, ki prinaša smernice digitalnih veščin, nove didaktične pristope, metodologijo učenja, ter na interaktiven način spodbuja učence k razumevanju in učenju korikularne snovi. Učilnico lahko doživljate kot učenec ali turist, v kateri sami sooblikujete potek učne ure.

Učilnica je pričela nastajati v prostorih OŠ Ljubno ob Savinji. Učilnica je postopno dobila opremo in sodobne učne programe ter se realizirala v prvo pametno podeželsko učilnico v Sloveniji.

Pametna učilnica je bila zgrajena za namen sodobnega interaktivnega izobraževanja učencev, ter turističnemu 5-zvezdičnemu doživetju z namenom spodbujanja in zavedanja okolja v katerem živimo. Učilnica kot prostor združuje elemente sodobne arhitekture, modulacije pohištva, tehnološka in programska izobraževalna orodja ter barvne in svetlobne sheme.  Odprt prostor, ki nastane z združitvijo strategije “urbanističnega” posega v šolski prostor, omogoča tako motorično, kot tudi čustveno vključenost v prostor.

Rezultati inovativnega učenja posredno vplivajo in spreminjajo gospodarski vidik lokalnega okolja, saj udeleženci aktivno prevzemajo vloge, kot so ambasadorji turizma (gospodarska panoga), zavest o ohranjanju okolja (problematiki podnebnih sprememb in k varovanju okolja) in pridobivanja digitalnih veščin za dvig zanimanja naravoslovnih in tehniških ved. 

Na podlagi prostora, učencem omogočamo neprekinjen pretok in interakcijo s tako imenovanimi izobraževalnimi otočki na katerih se nahaja učna snov, kot tudi medsebojno interakcijo z namenom sodelovanja v in med skupinami. Zgradili smo izobraževalna orodja, ki strukturirano vodijo potek učenja s pomočjo novih tehnologij, kot je obogatena(AR) in navidezna(VR) resničnost, roboti, senzorika, 3D tiskalniki in računalniški vid, ter umetno inteligenco za reševanje raznovrstnih problemov iz resničnih življenjskih scenarijev. Razvoj učilnice je bil zasnovan v več fazah, predvsem smo želeli v razvoj vključiti uporabnike učilnice, tako učence kot učitelje, ter celotno skupnost. Projekt zagotavlja trajnost, saj bo pametna učilnica pozitivno vplivala na izobraževanje mladih in razvoj turizma v SAŠA regiji tudi v prihodnje. Za uporabo učilnice in programa je bilo usposobljenih 36 izbranih učiteljev vseh osnovnih šol v regiji ter evalvacija na 800 učencih za prilagoditev učnih pogojev in scenarijev.

 
Fotografija v Pametni učilnici

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Fotografija projekta Prva pametna učilnica

Program, ki so ga pripravili za potrebe pametne učilnice, spodbuja in nadgrajuje učence in obiskovalce z različnimi kompetencami. Med najbolj izstopajočimi so vsekakor digitalne kompetence (uporaba in pismenost tehnologij), interdisciplinarno povezovanje (medpredmetno povezovanje in holistično razumevanje snovi), kritično razmišljanje (reševanje učnih problemov s pomočjo tehnologije), kreativnost (spodbuja ustvarjalnost in inovativnost), socialne veščine (sodelovanje in medsebojno komuniciranje), gospodarska pismenost (turizem in dvig dodane vrednosti), kompetence okoljske ozaveščenosti (trajnostni razvoj in aktivno delovanje za ohranjanje okolja), ter vseživljenjsko učenje (samostojno pridobivanje znanja in uporaba le tega).

Novinarska konferenca in okrogla miza: Pogoji in smiselnost pametne učilnice,
4. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Vzorčno mesto Velenje, Kidričeva cesta 2b, Velenje

Na konferenci bodo sodelovali:
* Miha Cojhter - avtor pametne učilnice,
* Erik Kapfer - avtor pametne učilnice,
* Samo Kramer - ravnatelj šole,
* Brigita Gorjup - direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje,
* Ivica Orešnik - Zavod Savinja,
* Franjo Naraločnik - župan Občine Ljubno ob Savinji.

UVODNI DEL
Predstavitev ključnih točk kako je prišlo do gradnje, katere reference in znanja so pripeljala do zaključene vsebine in gradnje,
kaj omogoča pametna učilnica in kakšni so rezultati.

OKROGLA MIZA
Pogovor o novih izobraževalnih formah: kaj so in kako vplivajo na razvoj izobraževanja.
Kakšen je smisel in kakšna naj bo šola v prihodnosti.

Utrinki z dogodka

Pametna učilnica na Ljubnem je že obrodila sadove. Tamkajšnji šolarji so zaradi vsebin v učilnici postali državni prvaki v robotiki WRO Junior in se uvrstili na svetovno prvenstvo v Panami. Iskrene čestitke!

Dogodek, kjer sedijo ljudje. Projekt Prva pametna učilnica.
Fotografija plakatov projekta Pametna učilnica.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino