Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

PUM-O: Projektno učenje mladih odraslih

Temeljni namen programa PUM-O je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjen mlajšim odraslim od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

•             imajo status brezposelne osebe ali status iskalca prve zaposlitve,

•             niso vključeni v izobraževanje,

•             se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,

•             niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

Program PUM-O poteka celo leto, vse dni od ponedeljka do petka po sedem ur dnevno. Udeleženec se vanj vključuje predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje zastavljenih ciljev.

Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa, v katerem so navedeni podatki o sodelovanju posameznika pri posameznih učnih projektih ter drugi dosežki posameznika in vključenosti v morebitnih drugih ukrepih aktivne politike zaposlovanja (npr. različnih tečajih) ter koliko časa je udeleženec sodeloval.

Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

V Sloveniji je 12 izvajalcev programa. V programu je od 15 do 24 udeležencev v vsaki od 12 skupin po vsej Sloveniji. V povprečju torej v enem letu skupaj okoli 400 udeležencev.

Kako se vključiš v program? Vse informacije so TUKAJ

Program PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

PUM-O ni zgolj projektno učenje mladih odraslih, PUM-O je šola za življenje!

Film, katerega so Pum-ovci posneli v okviru letnega projekta v letu 2013, ki prikazuje borbe mladih, ki so v programu: ogled filma

In delček animiranega filma, ki so ga Pum-ovci posneli v letu 2019: ogled filma

Foto: arhiv PUM

»PUM-O mi pomeni svet, ker sem bil vključen v program skozi najboljše in najslabše trenutke svojega življenja. Mentorji so mi vedno stali ob strani in me podpirali ne glede na vse. Veliko ljudi misli, da je PUM-O samo zato, da ti pomaga najti službo ali končati šolanje. Mentorji pa so pomagali meni in številnim drugim sodelujočim pri soočanju s številnimi osebnimi težavami in to je tisto, kar Pum dela posebnega. Mislim, da bi ga morali bolj ceniti in je v naši družbi absolutno nepogrešljiv. V programu sem spoznal nekaj svojih najbližjih prijateljev zunaj PUM-O. Nisem več udeleženec programa, vendar se vedno, ko imam priložnost, vrnem na obisk k mentorjem.«  (Patrik, 20)

»PUM se pogosto obravnava kot zadnja možnost, način, kako se izvleči, ko se zdi, da je to vse prej kot mogoče. In to je tisto, kar ponuja. Toda videti, da je to edina stvar, ki jo zagotavlja, je zelo reduktivna. Čeprav vsi pridemo v PUM v najhujših primerih, je tisto, kar zapustimo, saj to resnično opredeljuje njegov namen in ga naredi posebnega. Čeprav se je ob našem prvem obisku za nazaj morda zdelo kot zadnja možnost, postane le prvi korak na poti do resničnega izpolnjevanja našega potenciala. Tudi ko gremo naprej, so naši izpiti opravljeni in življenje očiščeno je tisto, kar vzamemo s seboj v prihodnost, ki je največji dokaz pomena PUM-ov. Lekcije o življenju, ki jih učimo, in še pomembneje, tiste, ki jih učimo drug drugega, nas naredijo v ljudi, ki so pripravljeni in pripravljeni sprejeti vse življenjske izzive, ki stojijo pred nami.« (Filip, 20)

»Kaj mi pomeni PUM-O? Vsekakor pozitivna prelomnica v mojem življenju. Prišla sem kot izgubljena najstnica, zmedena hči in drzna upornica. Danes se vračam na obisk kot odgovorna odrasla in ponosna mati. Vsega tega ne bi bilo brez PUM-a. Na PUM-u sem našla del sebe. Spoznala sem, kaj me veseli in v čem sem dobra. Nisem bila samo številka na listu papirja. Niti nisem bila le ena od ljudi, ki so obiskovali program hkrati z drugimi. Vsi smo bili povezani in smo se spodbujali. Med nami ni bilo nobene zlobe. Razumeli smo se, ker smo bili vsi v istih čevljih. Mentorji niso le poslušali, ampak so znali poslušati. Odprli so mi vrata v nov svet. Usmerili so me na pravo pot, ki je bila vse prej kot lahka. Na poti sem spoznala tudi preostanek sebe. Končala sem šolo, se vpisala na fakulteto in dobila redno službo. Imam družino, hišo in psa. Brez PUM-a vse to ne bi bilo mogoče. Verjetno ne bi bila živa.«(Jana, 38)

Foto: Grega Valančič

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino