Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Rane ekrana

Projekt Rane ekrana naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti (DS), ki se tudi v Sloveniji hitro in vidno širi med otroci in mladimi. Projekt je razvil temeljni program preprečevanja vzrokov digitalne zasvojenosti in v tem smislu preprečevanje vzrokov in zdravljenje njenih posledic.

Projekt s svojimi pilotnimi programi predstavlja temeljno izhodišče za reševanje digitalne zasvojenosti. Namenjeni so trajnemu reševanju problematike neustrezne rabe digitalne tehnologije na Gorenjskem, zato je izvajanje projekta temeljilo na medsektorski in medinstitucionalni obravnavi in mrežnemu povezovanju, močni podprtosti z ozaveščanjem širše javnosti in raziskovanju značilnosti in obsega problematike. S prispevanjem k zmanjševanju negativnih vplivov prekomerne in neustrezne uporabe digitalnih tehnologij, ki lahko privedejo do resnih duševnih in telesnih poledic za osebno, poklicno in družbeno življenje otrok in mladih sedaj in kasneje kot odraslih, pomembno prispevajo k zmanjševanju socialne izključenosti in nevarnosti revščine. Nefunkcionalni mladi potrebujejo celovito podporo, da se aktivno vključujejo nazaj v družbo.

V okviru projekta so razvili celovit program in temeljna orodja za preprečevanje in zdravljenje digitalne zasvojenosti med otroki in mladino. Na terenu so pilotno izvedli nov program ŽIVI ŽIVO življenjske veščine odraščanja. Delo z otroki in mladino, ozaveščanje staršev, delo s strokovnimi delavci ter medsektorsko povezovanje je ključno, da tehnologija ostane orodje, ki nam služi in ne obratno. Dolgoročno bo izvajanje teh programov možno v prihodnjem Preventivnem in detoks (odtegnitvenem) centru.

Projekt Rane ekrana je v celoti inovativen, saj se loteva alarmantnih razmer z digitalno zasvojenostjo, ki so v družbi dokaj nov pojav in zanj še nimamo pravih rešitev. Razmere so prerasle vse obvladljive dimenzije, saj tudi pri nas hitro narašča število zasvojenih otrok in mladostnikov z uporabo različnih digitalnih medijev oz. naprav. Pri tem je digitalna zasvojenost primerljiva z zasvojenostjo od trdih drog. Projekt je s svojimi inovativnimi in pilotnimi smernicami in programi ponudil konkretne rešitve za preprečevanje in zdravljenje digitalnih zasvojenosti med otroci in mladino.

 
Letak Rane ekrana

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Fotografija projekta Rane ekrana

Digitalna kompetenca=digitalna abstinenca, prevencija pred digitalno zasvojenostjo in problematično rabo digitalnih tehnologij preko učenja veščin in praktične življenjske izkušnje, ki so bile izvedene v Programu ŽIVO- (Življenjske veščine odraščanja).

Preventivni program ŽIVO je zato sestavljen iz konkretnih praktičnih aktivnosti, ki so jih izvajali različni akterji s poudarkom na NVO-jih v vseh LAS občinah Gorenjske, in sicer s področij: rokodelske veščine in spretnosti, etnologija in turizem, prehranska samooskrba in kmečka opravila, čebelarstvo in zeliščarstvo, preživetje v naravi, igre in sodelovanje, kultura in umetnost, terapevtski umetniški programi idr.

Gre za teoretično in praktično izobraževanje, kjer otroci in mladostniki razvijajo nujne življenjske veščine in spretnosti, z omenjenim prepletanjem pa ustrezen razvoj digitalnih kompetenc oz. medijsko zrelost. Slednje omogoča, da se ob potrebni digitalni izobraženosti izognejo pastem prekomerne in neustrezne uporabe digitalnih medijev, tj. digitalni zasvojenosti oz. odvisnosti.

 

Delavnice, 22. september 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Atrij Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Časovnica: 9.00 - 18.00

DOPOLDANSKI DEL
9.00 - 10.30: Zeliščni kotiček
Predstavitev projekta RANE EKRANA in programa ŽIVO - življenjske veščine odraščanja s praktično delavnico za otroke in mladino na temo zelišč.
Program je namenjen ozaveščanju in preprečevanju digitalne zasvojenosti (Vlasta Juršak, Branko Toplak).
10.30 - 12.00: Pogovor
Opolnomočenje otrok in mladine za digitalno kompetenco.

POPOLDANSKI DEL
17.00 - 18.30: Rokodelska ustvarjalnica - polstenje z volno
Predstavitev projekta RANE EKRANA in programa ŽIVO - življenjske veščine odraščanja, s praktično rokodelsko delavnico
polstenja z domačo volno za otroke in mladino. Program je namenjen ozaveščanju in preprečevanju digitalne zasvojenosti in odvisnosti (Katka Žbogar).
10.00 - 18.30: Ulična fotografska razstava
Mladinskega centra BLOK, z naslovom »Brezosebno«. Razstava je namenjena ozaveščanju o pasteh prekomerne rabe interneta in
preprečevanju digitalne zasvojenosti in odvisnosti otrok in mladine

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino