Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Aktualen

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024

Izvajalski organ

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Operativni program

Program razvoja podeželja 2014–2020

Razpisana vrednost

1.800.000 €

Prispevek EU

1.350.000 €

Veljavno (Od - Do)

19. 1. 2024 - 22. 4. 2024 do 13.59

Datum objave

19. 1. 2024
Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino