Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Aktualen

Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

Razpisovalec

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Operativni program

IP 2021-2027

Razpisana vrednost

846.915 €

Prispevek EU

846.915 €

Datum objave

19. 5. 2023
IP SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja – Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje. Infrastruktura in gradnje niso predmet tega specifičnega cilja. Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so mogoče v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge. Vrste dejavnosti (okvirno): – organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd., – izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja, – oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino