Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Napovedan

Pilotna postavitev dvoletnega projekta v sodelovanju z lokalno skupnostjo, lokalnimi podjetji oziroma delodajalci, državnimi organi in lokalnimi NVO z namenom v dveh letih izvesti obvezen integracijski program, hkrati pa usposobiti OMZ za vstop na trg dela in mu zagotoviti ustrezno kvalifikacijo

Razpisovalec

Ministrstvo za notranje zadeve

Operativni program

Skladi EU s področja notranjih zadev

Razpisana vrednost

233.333,34 €

Prispevek EU

175.000 €

Datum objave

okt.24
Predmet razpisa je Izvedba obveznega integracijskega programa in usposobitev oseb z mednarodno zaščito za vstop na trg dela. Razpisovalec: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino