Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Zaključen

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026«

Razpisovalec

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Operativni program

EKP 2021-2027

Razpisana vrednost

9.000.000,00 €

Prispevek EU

5.340.690,00 €

Veljavno (Od - Do)

13. 10. 2023 - 10. 11. 2023 do 23.59

Datum objave

13. 10. 2023
Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oz. potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija).

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino