Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Zaključen

Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva

Razpisovalec

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Operativni program

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

Razpisana vrednost

450.000,00 €

Prispevek EU

337.500,00 €

Veljavno (Od - Do)

26. 1. 2024 - 15. 2. 2024 do 12.00

Datum objave

26. 1. 2024
Predmet javnega razpisa je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja. Javni razpis poteka v dveh sklopih. Sklop 1: VSAKODNEVNE PROSTOČASNE AKTIVNOSTI Sklop 2: TEDENSKE PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino