Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Zaključen

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2023

Razpisovalec

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Operativni program

SKP 2023-2027

Razpisana vrednost

48.815,00 €

Prispevek EU

24.407,50 €

Datum objave

5. 5. 2023
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel. Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23). Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023. Javni razpis je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino