Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Zaključen

P2 2024 |Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Razpisovalec

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Operativni program

EKP 2021-2027

Razpisana vrednost

2.160.000,00 €

Prispevek EU

1.382.400,00 €

Veljavno (Od - Do)

1. 3. 2024 - 29.03.2024

Datum objave

1. 3. 2024
Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5). Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino