Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Zaključen

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

Razpisovalec

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Operativni program

OP 2021-2027

Razpisana vrednost

5.187.968,00 €

Prispevek EU

3.312.517,57 €

Veljavno (Od - Do)

10. 11. 2023 - 11. 12. 2023 do 23.59

Datum objave

10. 11. 2023
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem. Razpisovalec: Urad Republike Slovenije za mladino

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino