Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Seznam izbranih operacij

Seznam operacij v skladu s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

če je upravičenec pravna oseba: ime upravičenca in, v primeru javnega naročanja, pogodbenikakadar je upravičenec fizična oseba: ime in priimekče gre za operacije ESPRA, povezane z ribiškim plovilom: enotno identifikacijsko številko v registru ribiške flote Unije, navedeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/218 (47)ID operacijeime operacijenamen operacije in njene pričakovane ali dejanske dosežkezačetni datum operacijepredvideni ali dejanski datum zaključka operacijeskupne stroške operacijezadevni skladzadevni specifični ciljstopnjo sofinanciranja Unijeindikator lokacije ali geolokacijo za zadevno operacijo in zadevno državoče je upravičenec mobilni operater ali če gre za operacije, ki pokrivajo več lokacij, in je upravičenec pravna oseba: lokacijo upravičenca ali kadar je upravičenec fizična oseba: regijo na ravni NUTS 2vrsto ukrepa za operacijo v skladu s točko (g) člena 73(2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.22-1Izmenjava znanjaIzvajanje CSR – uradniška delovna mesta2023-10-10 00:00:002029-12-31 00:00:00600000ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /IV.11.21-1Študije in raziskavePriprava metodologije za spremljanje prostorskega razvoja na morju, v okviru tega pa vzpotavitev izvjaanha Pomorskega prostorskega plana, ki bo temeljil na montorngu kazalcev in usklajevanju z deležniki. Glavni namen naloge je zagotovitev pogojev za spremljanje izvjanja sprejetega PPP. Posledica bo pravočasna revizja PPP, najmanj enkrat na 10 let.2023-10-16 00:00:002029-12-31 00:00:00135000ESPRAPN 4.10.7/SI041PODPORA POMORSKEMU PROSTORSKEMU NAČRTOVANJU
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.1.21-1Študije in raziskaveIzvedba študije kartiranja habitatov vrst in habitatnih tipov morskega dna, ugotovitev njihovega stanja ohranjenosti ter popisa morske biodiverzitete na relaciji od območja današanjega avtokampa Jadranka do meje z Mestno občino Koper v širini 150 metrov od meje obale v smeri morja (na območju akvatorija Občne Izola). Omenjeno območje je del pilotnega območja v Tržaškem zalivu v okviru EUSAIR TSG3 Flagship z naslovom ICZM&MSP. Gre za del širšega urejanja obalne ceste in obalneg morja med Koprom in Izolo. 2023-11-06 00:00:002029-12-31 00:00:00114968ESPRAPN1.60.7/SI041VAROVANJE IN OBNAVLJANJE VODNE IN MORSKE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.43-2Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organiPrenos in nadgradnja modulov v centralni podatkovni bazi Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribštvo eNis, za nadzor morskega ribištva. Nadgradnja podpira stadardizirane evropske šifrante in poročila, omogoča samodejne izračune in analize ter prispeva k večji digitalizaciji ribištva2023-12-04 00:00:002029-12-31 00:00:0024304.84ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /1.10.43-3Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organiVzdrževanje informacijskega sistema ribištva – aplikacije ESR, v skladu z usmeritvami, podanimi s strani Evropske komisije. Izboljšanje funkcionalnosti, prilagajanje programske opreme v primeru sprememb sistemskega okolja in operacijskega sistema, odpralvjanje napak, sistemska podpora, neposredna pomoč uporabnikom ter drugo.2023-12-04 00:00:002029-12-31 00:00:0082298.15ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.44.6Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetjaNakup VMS terminalov za satelitsko spremljanje plovil morskega gospodarskega ribolova, daljših od 15 metrov, in za vsa tista, ki uporabljajo ribolovna orodja vlečne mreže ali zaporne plavarice, kot je v skladu z EU in SI zakonodajo. Nakup opreme je potreben za namne zamenjave obrabljenih VMS terminalov in/ali v primeru potrebe opreme novega plovila slovenske ribiške flote.2023-12-04 00:00:002029-12-31 00:00:0033000ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.44-5Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetjaNakup papirnatih ladijskih dnevnikov za plovila morskega gospodarskega ribolova, krajša od 15 metrov, kot je v skadu z EU in SI zakonodajo. Ribiči so dožni za vsako ribolovno potvanje vodit in oddajati ladijski dnevnik (LD), poleg tega podatki iz LD predstavljajo tudi osnovne podatke za vse nadaljnje analize v morskem ribištvu.2023-12-04 00:00:002029-12-31 00:00:007000ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.44-4Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetjaZamenjava ERS prenosnikov za beleženje ribolovnega napora v elektronski obliki. Trenutna oprema je dotrajana in je zato potrebna menjava 5 prenosnikov, ki se uporbljajo na plovilih morskega gospodarskega ribolova. Dodaten zakup enega rezervnega prenosnka in enega za uporabo v SIT MKGP. Skupno 7 prenosnikov. 2023-12-04 00:00:002029-12-31 00:00:0018000ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-1Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-27 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Feral
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-2Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-27 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Gorenjske ribe
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-3Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-27 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Posavje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-4Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-27 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Alpske reke
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-5Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-27 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Savinjske regije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /III.13-60-6Pripravljalni ukrepiOperacija rinaša pripravljalno podporo delujočim LASR za pripravo strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora se je LASR izplačala v dveh delih; prvi del za delujočo LASR, drugi del pa za potrejen SLR, ki jih je potrdil MKGP oz. OU. 2023-11-28 00:00:002029-12-31 00:00:0020000ESPRAPN 3.10.7/SI041LASR Podravje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.11.46-1zbiranje podatkovOperacija podpira zbiranje, upravljanje, uporabo in obdelavo bioloških, okljsih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v ribiškem sektorju na podlagi 23. člena Uredbe (EU) 2021/1139, kot je določeno v členu 25(1) in (2 ter 27 Uredbe (EU) 1380/2013 ter podrobneje opredejeno v Uredbi 2017/1004.2023-12-28 00:00:002029-12-31 00:00:00286000ESPRAPN 1.40.7/SI041Zbiranje podatkov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / /I.10.43-7Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organiNakup plovila ribiške inšpekcije za pravljanje nadzora in po potrebi za namen izvjaanja ter iskanja in reševanja na morju2024-01-07 00:00:002029-12-31 00:00:001000000ESPRAPN 1.40.7/SI041NADZOR IN IZVRŠEVANJE

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino