Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Strategija od vil do vilic

Komisija je strategijo „od vil do vilic“ predstavila maja 2020 kot enega ključnih ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora. Strategija, ki prispeva k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050, namerava sedanji prehranski sistem EU preusmeriti v trajnostni model.

Varnost preskrbe s hrano in varnost hrane sta prednostni nalogi, glavni cilji strategije pa so:

  • zagotavljanje zadostne, cenovno dostopne in hranljive hrane v okviru omejitev planeta
  • prepolovitev uporabe pesticidov in gnojil ter prodaje antimikrobikov
  • povečanje površine, namenjene ekološkemu kmetovanju
  • spodbujanje bolj trajnostne porabe hrane in zdrave prehrane
  • zmanjšanje izgube in količine zavržene hrane
  • boj proti goljufijam s hrano v dobavni verigi
  • izboljšanje dobrobiti živali

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino