Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Transnacionalno sodelovanje

Poslanstvo transnacionalnih programov, imenovanih tudi INTERREG-B, je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter strategij.

Vloga transnacionalnih projektov je razvijati, testirati in izvajati evropske, makroregionalne in državne razvojne politike ter strategije v transnacionalnem kontekstu. Transnacionalni projekti so vključeni v postopke oblikovanja politik in pripravo določene politike z namenom uveljavitve v praksi. Spričo tega tipični transnacionalni projekti obsegajo strateški razvoj politik,  proučevanje učinkov politik in pilotne akcije. Tudi v primeru, da v projektih sodelujejo podjetja, morajo biti projekti osredotočeni na javni oziroma splošni interes. Transnacionalni projekti spodbujajo izmenjavo dobrih praks, obravnavanje skupnih problemov in iskanje skupnih rešitev. Oblikujejo skupne strategije in ideje, ki jih preko pilotnih akcij preizkušajo v praksi.

Programi transnacionalnega sodelovanja odpirajo možnosti sodelovanja upravičencev iz različnih držav in omogočajo dostop do znanja in izkušenj predstavnikom nacionalne, regionalne in lokalne ravni, interesnih združenj, raziskovalnih institucij in civilne družbe ter predstavnikom resornih ministrstev in njihovih izvajalskih institucij.

Transnacionalni projekti zasledujejo uresničevanje naslednjih neposrednih rezultatov:

  • skupne strategije in akcijski načrti;
  • metodologije upravljanja na transnacionalnem nivoju;
  • skupne upravljavske strukture in sistemi;
  • priprava dokumentacije za investicije (ki so nato financirane iz drugih virov);
  • pilotne aktivnosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino