Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

UrbaNMakerspace

UrbaNMakerspace je novo inovativno podjetniško okolje z vsemi potrebnimi orodji, napravami in materiali ter primernim poslovnim prostorom, ki bo omogočal delovanje mladim inovativnim podjetjem in nudil podporno okolje za razvoj novih kreativnih idej v skupnostni delavnici za robotiko in pametna mesta. Prostor bo zasnovan kot skupnostna delavnica oz. t.i. UrbaNMakerspace.

Fotografija UrbanMarkerSpace projekta

Cilji projekta UrbaNMakerspace so v Novem mestu zagotoviti prostorske pogoje za inkubiranje inovativnih programov ter vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za razvoj inovativnih dejavnosti v regiji, vzpostavitev skupnostne delavnice ter ureditev prostorov za namene novih  inovativnih podjetij ali skupin s skupno površino 250 m2. Usmeritev projekta je razvoj novih prostorskih in razvojnih kapacitet, ki so povezane z razvojem urbanih področij – torej tako imenovanih pametnih skupnosti ali pametnih mest. Prostor bo v delu zasnovan kot skupnostna delavnica, ki bo z različnimi orodji in stroji (osmimi učnimi roboti) privabila k sodelovanju nova podjetja (robotika, IoT in pametna mesta) in omogočila srečevanje in sodelovanje različnih deležnikov. Tako bomo prispevali  privlačnosti lokalnega okolja za izjemne posameznike ter zmanjšali odliv kadrov in izboljšali razvojne možnosti regije.

Razlog za investicijo izhaja iz nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so  dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Skupnost potrebuje razvojni model, ki bo povečal zanimanje posameznikov za razvoj podjetništva in jim omogočil razvoj podjetniških idej v domačem okolju. UrbaNMakerspace bo pomenil pomembno dopolnitev in podporo pri ustvarjanju novih inovativnih podjetij in delovnih mest, dodatna vrednost projekta pa bo podpora pri razvoju novih  zmogljivostih na področju robotskih tehnologij, ki jih gospodarstvo v Novem mestu in regiji nujno potrebuje za uresničevanja koncepta pametnih tovarn. Na drugi strani želijo s projektom vzpodbuditi tudi razvoj tehnologij na področju tehnologij Interneta stvari (IoT) in pametnih mest.  S tem bo projekt na več področjih pripomogel k uresničevanju Slovenske strategije pametne specializacije – S4.

Fotografija UrbanMarkerSpace projekta

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Moški, ki piše

Skupnostna delavnica prostorov UrbaNMakerspace, ki vsebuje sodobno tehnično opremo za poučevanje in razvoj robotike in avtomatizacije  (z roboti Dobot) ter osnovno senzorično in infrastrukturno opremo za razvoj tehnologij pametnih mest, bo delovala kot razvojni prostor in izobraževalno središče za različna področja. Opremljenost prostorov za različna testiranja inovativnih konceptov ter tehnoloških pristopov je  naravni gradnik za krepitev kompetenc širšega prostora. Prostor in pripravljena tehnologija sta predvidena tudi kot t.i. »testno okolje«, v katerem lahko posamezniki ali razvojne skupine preizkusijo teoretične koncepte v varnem praktičnem okolju z možnostjo povratnih informacij izkušenih mentorjev ali deležnikov. Pridobivanje veščin in znanj predvidevamo tudi preko izvajanja izobraževanj, dogodkov in mreženja s sorodnimi projekti v slovenskem in evropskem prostoru.

 

Dan odprtih vrat, 16. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: UrbaNMakerspace, Novi trg 9, Novo mesto
Časovnica: 15.00 - 18.00

Na dogodku bodo potekale delavnice:
* Predstavitev prednosti dela v podjetniško-tehnološkem inkubatorju.
* Primeri dobrih praks lokalnih start-up podjetij.
* Prikaz IOT rešitev pametnega mesta.
* Prikaz delovanja in programiranja dobot robotov.

Sporočilo dogodka: Novo mesto kot pametno mesto želi kar najbolje izkoristiti potencial svojih mladih in
jim v središču mesta ponuja najnaprednejše poslovno-tehnološko okolje, da uresničijo ideje v svojem lokalnem okolju.

Utrinki z dogodka

Dogodek projekta UrbanMarkerSpace. Fotografija učilnice.
Dogodek projekta UrbanMakerSpace. Fotografija ljudi za mizo.
Dogodek projekta UrbanMakerSpace. Ljudje v dvorani, poslušajo.
Dogodek projekta UrbanMakerSpace. Ljudje se pogovarjajo, družijo in mrežijo.
Dogodek projekta UrbanMakerSpace. Ljudje sedijo za mizo in gledajo v računalnik.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino