Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta

EU zastava

Uredba (EU) 2021/1060

o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

EU zastava

Uredba (EU) 2021/1139

o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino