Zelena Evropa

Evropa bo postala bolj zelena in nizkoogljična z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj. Ključna področja, na katera se bomo torej morali osredotočiti, da dosežemo zadani cilj, so energetika, voda, odpadki in podnebne spremembe.

zelena Evropa

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino