Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Ribiška hiša 2

Projekt zajema postavitev novega javnega podeželskega objekta s trajnostno usmerjenim turističnim produktom - Ribiško hišo.

Tabla v naravi, na travniku
Foto: Občina Bovec

Predstavitev projekta

Vas Kal-Koritnica je razpolagala z opuščenim potresno poškodovanim javnim objektom v lasti Občine Bovec, ki je včasih služila kot mlekarnica v kateri so kmetje pred leti imeli zbiralnico mleka za nadaljnjo oddajo. Objekt je bil predviden za rušenje, zato se je Občina Bovec skupaj s Krajevno skupnostjo Kal-Koritnica v letu 2019 odločila, da na tem mestu postavi Ribiško hišo. Objekt predstavlja interpretacijsko središče za reko Sočo in soško postrv s predstavitvijo ribičije, ekosistema na reki Soči, flore in favne s poudarkom na avtohtonih ribjih vrstah na Bovškem, saj od tod izvira znamenita soška postrv, zgornji tok pa sodi v njen najžlahtnejši bivanjski prostor.

Namen projekta je pritegniti mlade in spodbujati inovacije v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture, s poudarkom na razvoju trajnostnega turističnega vodništva, vodnikov za športni ribolov, ekoloških in etnoloških vsebin Bovške. Projekt se navezuje na diverzifkacijo izven gospodarskega ribištva, s kreiranjem podpornih funkcij, ki so namenjene informiranju, promociji ter razvoju spremljajočih dejavnosti, produktov in storitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj ribištva na Bovškem.

 

Inovativnost projekta 

Projekt je inovativen v generiranju trajnostnih vsebin: ohranjanju ribjih vrst, vodništva, izobraževanja, usposabljanja, kulinarike, etnologije, povezanosti z zdravim načinom življenja v sožitju z naravo, športnih vsebin ribolova in pohodništva. Pri čemer prav ta povezanost vsaki vsebini doda živost in vrednost že samo zaradi pestrosti njihovega prepleta. Lokalna javnost, ki je v projekt vključena kot promotor že od samega začetka, daje vsebinam trdnost in vzdržnost, saj objekt kot tudi dejavnost v njem predstavlja tudi kraj srečevanja tako krajanov Krajevne skupnosti Kal-Koritnica kot tudi obiskovalcev, ki tu najdejo povezovalno točko raznoterih naravovarstvenih in kulturno varstvenih vsebin, povezanih z dediščino Zgornjega Posočja.

Lokalni vpliv projekta

Ribiška hiša v kalu-Koritnici je edinstven turistični objekt v regiji, kjer se na enem mestu ponuja interpretacijo ribiških vsebin, usposablja interpretatorje za vodenje po ribiških vsebinah, izvedbo delavnic za osveščanje prebivalstva na temo ribiških vsebin, vodenje po tematski poti, strokovne dogodke, vezane na razvoj ribiškega turizma in akvakulture ter v gostišču Hedvika poleg objekta ponuja kulinarično doživetje, s pomočjo katere obiskovalec prejme edinstveno doživetje.

Ribiška hiša, Bovec
Foto: Občina Bovec

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino