Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Čebelarski mozaik

Ureditev čebelarskega regijskega centra, ki omogoča povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju čebelarstva, s katero zagotavljamo prepoznavnost področja in Posavja.

Satovje
Foto: Mestna občina Krško

Predstavitev projekta 

Ureditev čebelarskega regijskega centra, ki omogoča povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju čebelarstva, izobraževanja, turizma,  kulturne dediščine in vzpostavitev novih inovativnih medenih izdelkov in storitev, zgodb, doživetij, učnih programov ter nove interpretacije  kulturne in naravne dediščine skozi čebelarstvo, s katero zagotavljamo prepoznavnost področja in Posavja.

Posavski čebelarji, ki jih združuje 11 čebelarskih društev in preko 400 čebelarjev, so bili edini v Sloveniji brez regionalne stične točke, kjer se lahko koncentrirajo ideje, programi in dejavnosti. In ravno zato se je izkazala potreba po močnejšem in konkretnejšem regijskem povezovanju. Mladi še posebno po zaključku OŠ in delovanja v krožku običajno izgubijo stik s čebelarstvom, zato je pomembno, da jim omogočimo, da ostanejo v stiku s čebelarstvom in čebelarskimi opravili.

Projekt zato pomembno rešuje problem povezovanja Posavskih čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, ponudnikov storitev s področja čebelarstva in potrošnikov in omogoča mentorstvo, svetovanje, izobraževanje, skupno prodajo lokalnega medu in ozaveščanje o pomenu čebelarstva. Namen projekta zajema vzpostavitev skupne mreže čebelarjev zaradi skupnega nastopa na trgu ponudbe medenih lokalnih izdelkov, povezovanje z lokalnim in širšim čebelarskim izročilom, ustvarja nova znanja in kompetence ter jih prenaša na čebelarski podmladek ter tako ohranja čebelarjenje v Posavju in na ta način prispeva k ohranitvi čebelarjenja v Sloveniji in šir

 

Inovativnost projekta 

Nov prvi atraktivno zasnovan čebelarski center v Posavju. Nov prvi vzpostavljen laboratorij za analizo medu in voska v Posavju. Nov reprezentativni prostor čebelarske opreme. Nov pristop v Posavju, ki se nanaša na tehnično opremljenost centra, saj omogoča interaktivno spoznavanje čebel in čebelarjenja, kar bo doseženo s prvim posebnim panjem na osnovi letvičastega panja s steklenimi stranicami v Posavju. Nov pristop se nanaša tudi na vgrajeno sodobno elektronsko tehniko (senzorji, videokamere, mikrofoni) za merjenje temperature, vlage, za slednje spremembam teže satja. Vse skupaj bo podprto z računalniško obdelavo in interaktivnim prikazom dogajanja v panju. Nov koncept vključevanja mladih v dejavnost čebelarstva skozi podajanje izobraževanj na interaktiven način, medene zgodbe in igrarije ter novih produktov in storitev, ki bodo nastali. Inovativnost predstavljajo tudi oblikovani novi medeni produkti – neolitski med (oblikovana neolitska embalaža, zato bo med dobil tudi takšno ime) in Pleteršnikov med (pridelan s kranjsko sivko iz različnih vrst). Navedeno na območju regije Posavje predstavlja nove produkte, nove storitve – ponudbo in tudi nove pristope.

Lokalni vpliv projekta

Projekt ustvarja novo delovno mesto vodje centra in koordinatorja, kateri vodi center in se povezuje s čebelarskimi društvi ter z izobraževalnimi in  kulturnimi ustanovami. Odpira možnosti za razširitev delovanja regijskega centra ter omogoča dodatna nova delovna mesta. Urejen center ponuja osrednji podjetniški, izobraževalni, učni in komunikacijski kanal za razvoj in promocijo čebelarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, vzpodbuja lokalno pridelavo in potrošnjo ter razvija trajnostni turizem. Vodi k vzpostavljanju novih podjetniških idej na področju čebelarstva – razvoj novih medenih produktov in storitev, medene zgodbe, medena doživetja, medeni festival, ki omogočajo nova zelena delovna mesta. Center predstavlja informacijsko središče za trajnostni razvoj, saj ima prvenstveno izobraževalni namen, saj spodbuja trajnostne oblike pridelave in proučuje ohranjanje narave v povezavi s trajnostno rabo energije. Center, kot ključni iniciator in koordinator širokega spektra dejavnosti (inovativni medeni produkti in storitve, ponudba čebelarske opreme, medeni festival)  skupaj z izobraževalnimi, kulturnimi in čebelarskimi društvi omogoča povezovanje. Ima funkcijo podpornega okolja, saj aktivira zainteresirane iz področja čebelarstva, kot tradicionalno Slovensko panogo, iz celotnega območja regije, tako mlade, kot tudi starejše in njihove razvojne potenciale.

 
Čebelarski muzej v Krškem
Foto: Mestna občina Krško

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Omogočena so neposredna usposabljanja, strokovna izobraževanja, svetovanja, programi in izvedba analize medu in voska. Mladi osnovnošolski čebelarji so neposredno preko svojih mentorjev in OŠ vključeni v krožke, informativne dneve, dneve dejavnosti in v oblikovanje vsebin in programov s ciljem pridobitve novih mladih čebelarjev. Kupci in obiskovalci centra se seznanjajo z dejavnostjo čebelarjenja in življenjem čebel v čebelnjaku. Z oblikovanjem novih medih zgodb in igrarij se izvajajo interaktivne delavnice za otroke in mlade družine. Tako je pomen in življenje čebel prikazan na zabaven in igriv način.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Čebelarstvo je ključno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj čebele igrajo ključno vlogo pri opraševanju rastlin. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je ena od osrednjih vrednot EU, saj omogoča stabilnost ekosistemov, trajnostno kmetijstvo in dolgoročno blaginjo družbe. Čebelarstvo spodbuja trajnostno kmetijstvo, ki je v skladu z vrednotami EU o trajnostnem razvoju. Čebelarji pogosto uporabljajo naravne metode in se izogibajo škodljivim kemikalijam, kar prispeva k ohranjanju zdravja tal, voda in zraka. Čebelarji pogosto delujejo v lokalnih skupnostih in sodelujejo z drugimi kmetovalci, lokalnimi oblastmi in prebivalci. Ta lokalna povezanost spodbuja participacijo, sodelovanje in solidarnost, ki so ključne vrednote demokracije. Čebelarji pogosto izvajajo izobraževalne dejavnosti in ozaveščajo javnost o pomenu čebel za ekosistem ter človeško prehranjevanje. To prispeva k dvigu splošne ravni znanja o okoljskih vprašanjih, trajnostni kmetijski praksi in pomenu biotske raznovrstnosti. Bolj ozaveščena javnost je temelj demokracije, saj omogoča ljudem, da sprejemajo bolj informirane odločitve in sodelujejo v demokratičnih procesih.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino