Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

NatureGame

Območje čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka se ponaša z izredno geološko, naravno, kulturno in tehniško dediščino mednarodnega pomena.

Predstavitev projekta NatureGame

Glavni namen projekta je bil približati geološke, naravne in kulturno-zgodovinske posebnosti čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka širši javnosti. Osredotočal se je na doživljajski prostor okoli čezmejne gore Pece. Poudarek je bil na vzpostavitvi čezmejne mreže izletniških destinacij z upoštevanjem vidika trajnostnega turizma in okoljske ozaveščenosti. Vsaka izletniška destinacija v novi mreži ponudb na igriv način – NatureGame – predstavi eno ali več posebnosti regije.Čezmejno doživljajsko mrežo izletniških destinacij tvorijo obstoječe in na novo ustvarjene atraktivne ponudbe: Center za obiskovalce Geopark Karavanke Geo.Dom na Peci, ki predstavlja središče v celotni mreži in vključuje inovativno in interaktivno razstavo, Zipline Olimpline Črna na Koroškem, Kolesarska Info točka Poljana, Geoigra-zakladnica Mežica (Podzemlje Pece), Razširjeno plezališče Šmihel, Geo igralni prostor Železna Kapla ter interakcijski prostor Podjuna/Gora sv. Heme.

Osrednjo vlogo ima Center za obiskovalce Geo.Dom, ki vključuje interaktivno razstavo za prenos znanja o izjemnih geoloških, naravnih in kulturno-zgodovinskih posebnostih Geoparka, prav tako ima vlogo informiranja, vodenja ter usmerjanja obiskovalcev Geoparka. Za obstoječe in novo nastale izletniške destinacije smo razvili animacijske posnetke in skupno turistično spletno in mobilno aplikacijo Geopark Guide

Dodatno so se izvajale aktivnosti E-trženja preko kreativne komunikacije ponudb/destinacij in atrakcij s pomočjo različnih kanalov (FB, You Tube, Instagram), oblikovana in natisnjena pa je bila tudi info brošura NatureGame v treh jezikih (slovenskem, nemškem in angleškem). Vsaka posamezna izletniška destinacija posreduje vsebine o pomebni geo- in biodiverziteti in o pomenu varstva naravein ohranjanja le-te.

Inovativnost projekta

Inovativnost projekta je v izdelani skupni čezmejni turistični spletni in mobilni aplikaciji, ki se izvaja v obliki igre. V aplikacijo so vključeni različni vodiči imenovani tourGUIDE, adventureGUIDE in Geo.DomGUIDE. TourGUIDE vključuje podrobne opise, informacije in GPS koordinate vseh 13 dnevnih etap 265 km dolge čezmejne pohodniške poti Karavanke Trail. AdventureGUIDE vključuje predstavitve vseh pomembnih izletniških destinacij Geoparka Karavanke in animacijske module, podprte z zanimivimi in ozaveščevalnimi animacijskimi posnetki. Geo.DomGUIDE je namenjen predstavitvi novega večnamenskega centra za obiskovalce Geoparka Karavanke imenovanega Geo.Dom, ki se nahaja na čezmejni gori Peci, v bližini zgornje postaje kabinske žičnice. Aplikacija je na voljo v treh jezikih (slovenskem, nemškem, angleškem). Z aplikacijo se je ustvaril nov inovativen čezmejni sistem informiranja, upravljanja, usmerjanja in prenosa znanja za ozaveščanje o pomenu naravne, kulturne in geološke dediščine čezmejne regije.

Lokalni vpliv projekta

V okviru projekta se je vzpostavila čezmejna mreža izletniških destinacij z upoštevanjem vidika trajnostnega turizma in okoljske ozaveščenosti. Vsaka izletniška destinacija v novi mreži ponudb na igriv način (NatureGame) predstavi eno ali več posebnosti regije. Čezmejno doživljajsko mrežo izletniških destinacij tvorijo obstoječe (nadgrajene) in na novo ustvarjene atraktivne ponudbe: Center za obiskovalce Geopark Karavanke Geo.Dom na Peci, ki predstavlja središče v celotni mreži in vključuje inovativno in interaktivno razstavo, Zipline Olimpline Črna na Koroškem, Kolesarska Info točka Poljana, Geoigra-zakladnica Mežica (Podzemlje Pece), Razširjeno plezališče Šmihel, Geo igralni prostor Železna kapla ter interakcijski prostor Podjuna/Gora Sv. Heme.

Projekt NatureGame
Perkmandelcova zakladnica v Podzemlju Pece (foto: arhiv Podzemlja Pece)

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Sodelujoči projektni partnerji so nadgradili svoje veščine na področju čezmejnega sodelovanja, komuniciranja in projektnega dela.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt je prispeval h krepitvi ciljev Evropske unije kot so trajnostni razvoj območij, ekološka trajnost, varovanje okolja ter predvsem s čezmejnim sodelovanjem krepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami EU. Projekt NatureGame je v svoje aktivnosti vključeval deležnike, ne glede na spol, versko pripadnost, spolno usmerjenost, nacionalnost, etičnost ali raso. Projekt je zagotavljal tudi dosledno uporabo dvojezičnosti na vseh področjih delovanja.

Projekt NaKult
Geo.Dom -v okviru projekta vzpostavljen center za obiskovalce Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka (Avtor: Urosh Grabner)
Zipline Karavanke
V okviru projekta vzpostavljen Zipline Olimpline v občini Črna na Koroškem (avtor: Urosh Grabner)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino