Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Hitro

V projektu "Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja − HITRO" smo skupaj s čezmejno hrvaško občino razvili in izboljšali sistem civilne zaščite za večjo varnost na čezmejnem območju.

Predstavitev projekta

Skupni izzivi na programskem področju, s katerimi se srečujemo projektni partnerji, so varnostni izzivi v primeru naravnih in drugih nesreč Posebni izziv slovenske strani partnerstva je visoka izpostavljenost potresom. Občina Črnomelj se nahaja v območju, kjer se lahko zgodi potres  s povzročeno veliko škodo (VIII. stopnja v skladu z Evropsko potresno lestvico EMS). Območje Grada Duga Resa je vse bolj izpostavljeno poplavam in leži na območju velike verjetnosti poplav.

Ključna ideja projekta HITRO je bilo oblikovanje čezmejnega partnerstva, ki je vzpostavilo, usposobilo in opremilo skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja, da bo v primeru katastrofalnega dogodka pripravljena, da se odzove in ublaži posledice naravnih in drugih nesreč. Pomembna komponenta projekta je bilo ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o načinu ravnanja v primeru nesreč in spodbujanju odgovornega ravnanja v okolju. Ustvarili smo čezmejno partnerstvo med Občino Črnomelj (Slovenija) in Gradom Duga Resa (Hrvaška)  ter vzpostavili, usposobili in opremili skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja, da bo v primeru naravne in druge nesreče pripravljena reagirati in ublažiti posledice. 

 

Inovativnost projekta 

Inovativnost projekta se izraža na celostnem pristopu, ki je vodil k oblikovanju Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO.  Enota je s svojimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi sposobna odgovoriti na vse izzive, ki se postavijo pred njo, in omogoča varen razvoj  in napredek na programskem področju. Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč med partnerji Grad Duga Resa, Občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj, Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje  Črnomelj je bil podpisan z namenom ustvarjanja partnerstva med lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki za povečanje varnosti na obmejnem območju obeh partnerskih lokalnih skupnosti.

Lokalni vpliv projekta

Glavni rezultat projekta je bil pripravljen in sprejet »Načrt delovanja skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO« ki vključuje vzpostavitev standardnih operativnih postopkov za čezmejno intervencijo enote HITRO v primeru naravnih in drugih nesreč. Rezultat projekta je bila usposobljena in opremljena enota HITRO, ki je pripravljena na odzivanje na nesreče ter tako prebivalcem  na čezmejnem območju partnerstva nudi in zagotavlja višjo raven varnosti in kakovosti življenja. Projekt poleg odzivanja sil zaščite in reševanja na katastrofalne dogodke daje poudarek na krepitvi odpornosti prebivalcev v  primeru naravnih in drugih nesreč z ozaveščanjem o načinih ravnanja v primeru nesreče. 

Ta cilj projekta smo dosegli z naslednjimi izobraževalnimi  materiali: brošura z navodili o ravnanju v primeru nesreč, e-gradivo za odrasle, slikanica za otroke ter sinhronizirani animirani filmi za otroke  in mladino o ustreznem ravnanju v primeru nesreče. 

 

Foto: GZ Črnomelj

 

Ker se je tekom trajanja  našega projekta decembra 2020 v Petrinji na Hrvaškem zgodil potres, smo v slovenski jezik sinhronizirane animirane filme za otroke in učence  ter dijake po elektronski pošti poslali na osnovne šole po Sloveniji z namenom, da jih učitelji pokažejo otrokom in jih naučijo pravilnega  ravnanja v primeru potresa. Odziv šol je bil odličen, učitelji so se zahvaljevali za gradivo, ki smo jim ga poslali. Pri reševanju žrtev izpod ruševin v Petrinji so sodelovali tudi člani enote HITRO in pri tem uporabili opremo, kupljeno v okviru projekta HITRO.

 

Projekt prispeva h krepitvi veščin

V času trajanja projekta je 40 članov Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO na treh usposabljanjih pridobilo veščine prve  pomoči, reševanja iz ruševin ter reševanja ob poplavah. Člani enote (20 iz vrst prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Črnomelj in 20 iz vrst prostovoljnih gasilskih društev Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese) so se skupaj usposabljali na večdnevnih usposabljanjih in pridobili veščine skupnega ukrepanja v primeru potresov in poplav. Tekom usposabljanj so se medsebojno spoznali in navezali prijateljske stike ter se  usposobili za učinkovito skupno ukrepanje. Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja – HITRO deluje tudi po zaključku trajanja projekta in je pripravljena na ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč na območju občine Črnomelj ali mesta Duga Resa, pa tudi za pomoč izven tega območja.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Naš projekt prispeva h krepitvi vrednot EU. Enakost: vsi prebivalci na obmejnem območju imajo enake  pravice za dostop do pomoči enote HITRO v primeru naravnih in drugih nesreč, prav tako  so enake možnosti za sodelovanje v enoti HITRO imeli vsi operativni gasilci iz obeh partnerskih gasilskih zvez. Človekove pravice: podpisan Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč omogoča sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi  silami zaščite in reševanje z območja občine Črnomelj in mesta Duga Resa, enota HITRO pa nudi pomoč vsem osebam na obmejnem območju ne glede na spol, raso, etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino