Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (IUMV) zagotavlja trdno in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah. S tem prispeva k zagotavljanju visoke notranje varnosti v EU ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb ter ob doslednem spoštovanju ustreznega pravnega reda EU in mednarodnih obveznosti EU in držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov.

Grafika razdelitve sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za intergrirano upravljanje meja po posameznih specifičnih ciljih

SPECIFIČNI CILJ 1: Učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah

Ukrepi Slovenije v okviru specifičnega cilja 1: Učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah so osredotočeni na preprečevanje nedovoljenih prehodov meja, nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj. Finančna podpora za programsko obdobje 2021‒2027 je namenjena za posodabljanje opreme za mejni nadzor, varovanje meja in izvajanje izravnalnih ukrepov – nadzor znotraj ozemlja po Zakoniku o schengenskih mejah, kar temelji tudi na priporočilih schengenske evalvacije in Frontexovi oceni Vulnerability Assessment za delovanje sistemov EU in opreme. Načrtovano je financiranje nadaljevanja aktivnosti iz pretekle finančne sheme ter odpravljanje na novo nastalih izzivov in vrzeli, ki so vezani tudi na delovanje informacijskih sistemov EU. Ključni resor na področju evropskega integriranega upravljanja meja je Ministrstvo za notranje zadeve – Policija. Sredstva, dodeljena prek neposredne dodelitve, bodo zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja le del sredstev za uresničevanje zastavljenih ciljev.

SPECIFIČNI CILJ 2: Skupna vizumska politika 

V okviru specifičnega cilja 2: Skupna vizumska politika so ukrepi Slovenije osredotočeni na izvedbene ukrepe za zagotavljanje učinkovitih in strankam prijaznih storitev za prosilce za vizum ob ohranjanju varnosti in celovitosti vizumskih postopkov, na zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije glede vizumov, razvoj različnih oblik sodelovanja med državami članicami EU pri obravnavi vlog za izdajo vizuma, vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s pravom Unije na področju skupne vizumske politike, zlasti VIS, vključno z interoperabilnostjo teh obsežnih informacijskih sistemov in njihove komunikacijske infrastrukture. Ključni resor na področju skupne vizumske politike je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki bo zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja prejelo del sredstev prek neposredne dodelitve.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino