Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Mnenja, pobude in predlogi

Služba za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve je vzpostavila formalni okvir za črpanje sredstev finančne perspektive 2021–2027.

Zavedamo se, da je pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju komunikacija z deležniki izjemnega pomena, zato svoje mnenje, pobude in predloge lahko posredujete na elektronski naslov [email protected].

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino