Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Izobraževalno-raziskovalni center o delfinih

Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos je v Piranu odprlo Center o delfinih, prvo znanstveno-izobraževalno stičišče, posvečeno morskim sesalcem v Sloveniji.

Član društva Morigenos razkazuje lobanjo delfina
Foto: Društvo Morigenos

Verjamemo, da bo tesno sodelovanje med visoko usposobljenimi strokovnjaki  z različnih področij v našem društvu, skupaj z znanjem in izkušnjami tujih kolegov, ustvarilo odlično okolje za naše promocijske aktivnosti. To bo pri ljudeh prebudilo zanimanje in željo po aktivnem sodelovanju v dejavnostih našega novega centra. Vsi projekti, ki jih izvajamo, so usmerjeni k tem ciljem, hkrati pa omogočajo neposredno vključevanje v raziskovalno delo na okoljevarstvenem in naravoslovnem področju.

Predstavitev projekta

Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos je v Piranu odprlo Center o delfinih, prvo znanstveno-izobraževalno stičišče, posvečeno morskim sesalcem v Sloveniji. Namen centra je približati delfine in njihovo celotno morsko okolje javnosti ter opozoriti na pomen znanosti pri ohranjanju morja. Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, s katerimi želimo okrepiti sodelovanje z lokalno in regionalno skupnostjo. Povezujemo se z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na območju LAS Istra, za katere organiziramo predavanja in delavnice ter s tem večamo ozaveščenost. S povezovanjem želimo doseči višjo kakovost življenja prebivalcev, obiskovalcev in turistov ter izboljšati možnost zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

 Sam Center o delfinih vsebuje razstavo, kjer so zbrane zanimivosti iz življenja delfinov, podrobneje predstavlja tudi raziskovalno delo društva Morigenos. Razstavo dopolnjujejo interaktivni elementi, na primer poučna aplikacija, ki obiskovalcem omogoča, da izkusijo delo raziskovalcev delfinov, se seznanijo z njihovo opremo in nekaterimi raziskovalnimi metodami, ter zvočna soba, v kateri posnetki morja, plovil in oglašanja delfinov opominjajo na pomen zvoka v morskem okolju. V centru je tudi realistični model delfina v naravni velikosti, ki je ustvarjen neposredno po podobi enega prvih identificiranih in najpogosteje opaženih delfinov v slovenskem morju, velike pliskavke, ki velja za edino vrsto morskih sesalcev, ki stalno prebiva v našem morju. 

 

Inovativnost projekta 

Projekt Center o delfinih se izkaže kot inovativen na več nivojih. Center predstavlja stičišče med znanostjo in širšo javnostjo. Obiskovalci lahko z obiskom centra dostopajo do znanstvenih informacij, ki so predstavljene na širši javnosti razumljiv, poučen in zabaven način. Vključuje ranljive skupine v izobraževalne programe ter spodbujanja zaposlovanja na področju ohranjanja narave. Omogočili smo brezplačne in dostopne programe, ki so namenjeni različnim skupinam. Prav tako ustvarja nove možnosti za turizem, obogatitev turistične ponudbe in privabljanje obiskovalcev. V okoljskem smislu pa izstopa po ozaveščanju o pomenu varovanja morskega okolja in zagotavljanju trajnostnih praks, ki prispevajo k ohranjanju narave. Center je prvi te vrste v Sloveniji, zato je nedvomno močno obogatil ponudbo in aktivnosti mesta Piran, zaledja in celotne obale, vpliv pa seže tudi na nacionalno in mednarodno raven. 

Lokalni vpliv projekta

Projekt Center o delfinih je pomembno prispeval k lokalnemu in regionalnemu razvoju na več ravneh. Med projektom smo se aktivno povezovali z lokalno skupnostjo, vse od izobraževalnih inštitucij, znanstvenih institucij pa do posameznikov. Izvedli smo preko 60 izobraževalnih programov in s tem vključili preko 5000 predstavnikov ranljivih skupin. Ta interakcija je sprožila ustvarjanje inovativnih mrež in partnerstev za trajnostne projekte, ki prispevajo k ohranjanju narave. Projekt je postal osrednje stičišče pobud, ki podpirajo morsko okolje, podprte z znanstvenimi dejstvi, usmerjenimi k relevantnim odločevalcem. Poleg tega smo z izobraževalnimi programi in posvetovanji aktivno spodbujali zaposlovanje na področju ohranjanja narave, še posebej med študenti, brezposelnimi in rizičnimi skupinami. Projekt je okrepil tudi turistično ponudbo v Piranu, privabil več obiskovalcev ter izboljšal prepoznavnost regije. Ustvarjeni znanstveno-izobraževalni center je postal ključni vir informacij o morskih sesalcih, ki je pomembno povečal ozaveščenost tako lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev o pomenu varovanja morskega okolja. Skupno je projekt pozitivno vplival na več kot 11.000 posameznikov v regiji.

Center o delfinih, piran
Foto: Društvo Morigenos
Center Morigenos, Piran
Foto: Društvo Morigenos

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Naš projekt ne omogoča le pridobivanje novih znanj in spretnosti na področju morske biologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja, temveč tudi spodbuja praktično učenje skozi interaktivne elemente in aktivnosti. Tako se razvijajo različne spretnosti, vključno z opazovanjem, analizo, komunikacijo in timskim delom. Poleg tega izobraževalne in družbeno koristne aktivnosti spodbujajo aktivno državljanstvo, vlogo posameznika v skupnosti ter boljše upravljanje z morskimi ekosistemi in okoljem nasploh. Komunikacijske veščine se krepijo preko predavanj in deljenja informacij javnosti, timsko delo preko sodelovanja z različnimi partnerji, organizacijske sposobnosti preko načrtovanja in izvajanja izobraževalnih programov, in dogodkov. Prav tako se skozi praktične aktivnosti spodbuja kritično razmišljanje pri analizi podatkov in vrednotenju informacij, ustvarjalnost, reševanje problemov in prilagajanje različnim situacijam, kar so vse ključne veščine za uspešno delovanje v sodobni družbi.

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Projekt Center o delfinih prispeva k krepitvi demokracije in vrednot EU na več načinov. S svojimi izobraževalnimi programi spodbuja  aktivno državljanstvo in vključenost, pri čemer so vključeni predstavniki ranljivih skupin in širša javnost, ne glede na spol, raso, narodno pripadnost, vero ali starost. Poleg tega podpira svobodo izražanja in informiranja ter spodbuja vrednote trajnostnega razvoja, varstva narave in spoštovanja okolja, ki so ključne vrednote EU. Z ozaveščanjem o pomenu varovanja morskega okolja ter zagotavljanjem znanstvenih dejstev in informacij o morskih sesalcih prispeva k uresničevanju ciljev EU v zvezi z varstvom biodiverzitete, ohranjanjem naravnega okolja in spodbujanjem znanstvenega napredka.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino