Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Lesarius

Lesarius je inovativen projekt, ki združuje bogato dediščino obdelave lesa z moderno tehnologijo in interaktivnimi doživetji.

Aplikacija Lesarius
Foto: Center za zunanjo ureditev d.o.o.

Predstavitev projekta

Na Veliki Preski v Srcu Slovenije se nahaja 7-čutni muzej, plod sodelovanja z lokalnim okoljem, ki obiskovalcem omogoča nepozabno izkušnjo starih lesarskih obrti, med drugim kolarstva, sodarstva, mizarstva, tesarstva, pletarstva, strugarstva in rezbarstva. Lesarius ponuja edinstven vpogled v dediščino in obenem ozavešča o pomenu varovanja naših gozdov.

Projekt Lesarius s svojim interaktivnim pristopom omogoča obiskovalcem, da izkusijo lesarsko dediščino skozi vid, otip, vonj, sluh in okus, intuicijo in čut za les, kar je nov in privlačen način predstavitve rokodelske dediščine krajev ob Savi. Razdeljen je na tri dele – drevesnica, igralnica in delavnica.

Muzej je nastal na podlagi bogate lokalne dediščine obdelave lesa. Vsebinsko postavitev muzeja so omogočili podatki, ki so jih partnerji v projektu zbrali o lesarskih obrteh kolarja, sodarja, mizarja, tesarja, pletarja, strugarja in rezbarja.  Muzej združuje lokalno dediščino obdelave lesa s sodobno tehnologijo. AR (obogatena resničnost) mobilna aplikacija, 3D video hologram, QR kode, praktični  preizkusi uporabe orodja, premikajoča fotografija, projekcija, grafika in podobne interaktivne vsebine delujejo s pomočjo uporabnikovih dražljajev. 

Obiskovalcem omogočajo globlje razumevanje in izkušnjo dediščine na sodoben in interaktiven način. Lesarius prispeva k ozaveščanju o pomenu lesa, trajnostne rabe naravnih virov ter spodbuja dejavnosti zelenega gospodarstva. Projekt odpira nove gospodarske  priložnosti za lokalno skupnost in hkrati ohranja ter promovira tradicionalne rokodelske veščine. 

Lesarius, ki predstavlja pomembno pridobitev tako za Veliko Presko, občino Litija in tudi za celotno območje Srca Slovenije, je le prvo poglavje razvojne vizije Lesena doba 2020–2050. Celotna zgodba lesene dobe temelji na našem slovenskem gozdnem področju, na ljudeh, ki so živeli na slovenskem ozemlju in bili tesno povezani z lesom. Iz osnovnih rokodelskih znanj obdelave lesa je nastala slovenska lesna industrija, ki se razvija še danes in ima velik potencial tudi za razvoj v prihodnje. Lesarius je nagrajen z dvema nagradama. Leta 2021 smo prejeli bronasto priznanje Zasavske gospodarske zbornice za inovacijo AR Lesarius – aplikacijo za izkušnjo obogatene resničnosti v muzeju. Na Festivalu Funšterc pa je Muzej Lesarius prejel nagrado za 2. najboljšo turistično atrakcijo Zasavja 2022,  ki jo organizira medij – ZON- Zasavske onlajn novice. 

 

Inovativnost projekta 

Projekt spodbuja razvoj inovativnih pristopov k turizmu in kulturnemu sektorju. Z interaktivnimi muzejskimi vsebinami ter uporabo sodobne tehnologije  ustvarja novo dodano vrednost za obiskovalce in privablja turiste. Ustvarja nove gospodarske priložnosti za lokalno skupnost s turističnimi storitvami. Muzejska izkušnja Lesariusa temelji na interaktivnih tehnikah predstavitve muzejskih vsebin, ki omogočajo obiskovalcem, da vsebine doživijo preko sedmih  čutov. To omogoča bolj poglobljeno in privlačno izkušnjo ter se razlikuje od tradicionalnih muzejskih postavitev. Uporaba virtualne resničnosti, 3D video  holograma in AR mobilne aplikacije prispeva k inovativnosti projekta in omogoča vpogled v lesarsko rokodelsko dediščino na sodoben način. Projekt vključuje sodelovanje lokalne skupnosti in različnih partnerjev, kar spodbuja socialno vključenost, povezanost in občutek skupnosti. Sodelovanje pri soustvarjanju muzejskih vsebin in pri izvajanju programa omogoča ljudem, da se aktivno vključijo v kulturne dejavnosti ter izmenjujejo znanje in izkušnje. Projekt promovira trajnostno rabo naravnih virov ter spodbuja ozaveščanje o pomenu gozdov in trajnostnega razvoja. S tem prispeva k okoljski ozaveščenosti in izobraževanju ter spodbuja dejavnosti zelenega gospodarstva, ki temeljijo na trajnostni rabi lesa.

 

Lokalni vpliv projekta

Na področju gospodarske kohezije je projekt ustvaril nove gospodarske priložnosti za lokalno skupnost, tako za partnersko podjetje kot tudi za druga podjetja, povezana z lesarstvom in turizmom. Mizarstvo Kos je razširilo svojo ponudbo in pritegnilo nove stranke zaradi promocije inovativnih muzejskih vsebin. Projekt je ustvaril novo delovno mesto – zaposlitev osebe, ki sprejema skupine in prestavlja stare lesarske poklice. Lesarius je tudi povečal turistični potencial območja, kar prinaša dodaten vir dohodka za lokalne prebivalce, kot so gostinci, namestitveni ponudniki in lokalni trgovci. Z vidika socialne kohezije je projekt spodbudil sodelovanje med različnimi akterji, vključno z lokalnimi podjetji, organizacijami, lokalno skupnostjo in javnimi institucijami. To je okrepilo občutek pripadnosti in vključenosti ter ustvarilo nove priložnosti za sodelovanje in soustvarjanje v Srcu Slovenije. Preko dogodkov je projekt omogočil povezovanje različnih generacij in skupin prebivalcev, saj so se lahko vključili v aktivnosti muzeja, kot so modelirne delavnice, predstavitve in druge dejavnosti. Projekt prispeva k razvoju podeželskega območja LAS Srce Slovenije in izboljšanju infrastrukture ter storitev na območju Polšnik in Litije. Lesarius omogoča večjo prepoznavnost območja in promovira lokalno kulturo, dediščino in tradicijo, kar je okrepilo občutek identitete in povezanosti prebivalcev s svojim domačim okoljem. Z vidika prispevka k kmetijskim politikam Lesarius spodbuja odnos do lesa in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Krepi turistični potencial podeželja in  prispeva k razvoju podeželskega turizma. Povečanje obiska podeželskih območij spodbuja lokalno ekonomijo in ustvarja nove priložnosti za kmetijska gospodarstva, kot je prodaja lokalnih proizvodov in storitev. Omogoča tudi usposabljanje in aktivno participacijo podeželskega prebivalstva. 

 
Lesarius muzej
Foto: Center za zunanjo ureditev d.o.o.
7 čutni muzej
Foto: Center za zunanjo ureditev d.o.o.

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt omogoča obiskovalcem pridobivanje rokodelskih veščin in znanj kolarstva, sodarstva, mizarstva, tesarstva, pletarstva, strugarstva in rezbarstva. Organizirane modelirne delavnice in praktični preizkusi uporabe orodja omogočajo praktično izkušnjo in učenje teh veščin za vse generacije obiskovalcev. Lesarius temelji na uporabi sodobne tehnologije, kot so AR-obogatena resničnost, 3D video hologrami in interaktivne tehnike predstavitve (npr. QR kode). To omogoča obiskovalcem pridobivanje veščin v uporabi IK tehnologij, kar je pomembno za njihovo digitalno pismenost. Pri usposabljanju osebja, ki demonstrira prikaze rokodelskih panog obiskovalcem, je prišlo do prenosa tradicionalnih veščin in znanj med generacijami, do prenosa prihaja tudi zdaj pri organiziranih skupinah, ki obiskujejo muzej. Projekt je vključeval več partnerjev in omogočil timsko sodelovanje med različnimi sektorji, ki delujejo v lokalni skupnosti. 

Projekt podpira krepitev demokracije in vrednot EU

Priprava muzejskih vsebin je povezala skupnost in omogočila aktivno participacijo lokalnih prebivalcev v KS Polšnik v Srcu Slovenije. To je spodbudilo občutek pripadnosti, vključenosti in demokratičnega procesa soodločanja v lokalni skupnost – vrednot EU. Projekt je postavil v ospredje kulturno dediščino rokodelstva, kar je okrepilo zavest o skupnih vrednotah in kulturni identiteti, ki pomembno prispevata k evropski enotnosti, ki jo sooblikuje raznolikost posameznih skupnosti. Delavnice, interaktivni muzejski prikazi in usposabljanja, ki so bila del projekta, so prispevala k ozaveščanju javnosti o pomenu dediščine, trajnostne rabe naravnih virov in pomenu gozda. Vse to spodbuja k skupni odgovornosti do okolja. Inovativnost in tehnološki napredek sta ključna za konkurenčnost in trajnostno rast EU. Projekt Lesarius je s pomočjo uporabe sodobne tehnologije za predstavitev muzejskih vsebin spodbudil uporabo kreativnosti in inovacij v lokalnem okolju. 


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino