Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

02.02.2023

Evropska komisija je objavila razpis za 40 milijonov evrov za financiranje nadnacionalnih projektov na področju azila, migracij in vključevanja.

Ljubljana, 2. februar 2023 – Evropska komisija je 17. januarja 2023 objavila razpis, ki je del delovnega programa AMIF za obdobje 2023-2025 pod okriljem Generalnega direktorata EK za migracije in notranje zadeve – DG HOME.

Razpis vključuje 6 tem:

  • spodbujanje programov sponzorstva v skupnosti in vključevanje oseb, ki potrebujejo zaščito,
  • vključevanje in integracija na regionalni in lokalni ravni,
  • podpora vključevanju otrok in mladih odraslih migrantov v izobraževanje,
  • pobude več zainteresiranih strani za vključevanje migrantov na trg dela,
  • spodbujanje dopolnilnih poti, povezanih z delom,
  • nadnacionalni ukrepi za podporo državam članicam na področju zaščite otrok v migracijah.

Teme so neposredno povezane s cilji Akcijskega načrta EU za integracijo in vključevanje 2021–2027. Skupni proračun, ki je na voljo, znaša 40 milijonov EUR.
Prijavite se tukaj do 16. maja 2023.

Več informacij o Skladu za azil, migracije in vključevanje dobite na strani Evropske komisije in pod zavihkom Programi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino