Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Evropska komisija je objavila razpis za 40 milijonov evrov za financiranje nadnacionalnih projektov na področju azila, migracij in vključevanja.

Ljubljana, 2. februar 2023 – Evropska komisija je 17. januarja 2023 objavila razpis, ki je del delovnega programa AMIF za obdobje 2023-2025 pod okriljem Generalnega direktorata EK za migracije in notranje zadeve – DG HOME.

Razpis vključuje 6 tem:

  • spodbujanje programov sponzorstva v skupnosti in vključevanje oseb, ki potrebujejo zaščito,
  • vključevanje in integracija na regionalni in lokalni ravni,
  • podpora vključevanju otrok in mladih odraslih migrantov v izobraževanje,
  • pobude več zainteresiranih strani za vključevanje migrantov na trg dela,
  • spodbujanje dopolnilnih poti, povezanih z delom,
  • nadnacionalni ukrepi za podporo državam članicam na področju zaščite otrok v migracijah.

Teme so neposredno povezane s cilji Akcijskega načrta EU za integracijo in vključevanje 2021–2027. Skupni proračun, ki je na voljo, znaša 40 milijonov EUR.
Prijavite se tukaj do 16. maja 2023.

Več informacij o Skladu za azil, migracije in vključevanje dobite na strani Evropske komisije in pod zavihkom Programi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino