Sklad za azil, migracije in vključevanje

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, kar zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja EU. Prav tako podpira ukrepe povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav ter operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju EU.

Grafika razdelitve sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje po posameznih specifičnih ciljih

V okviru specifičnega cilja 1: »Skupni evropski azilni sistem« so ukrepi Slovenije osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrosti sprejemanja odločitev ter na kakovost spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah, v skladu z upravičenimi aktivnostmi, ki jih določa Uredba AMIF. Ukrepi so namenjeni dvema ciljnima skupinama. Prva skupina so prosilci za mednarodno zaščito ter prosilci za začasno mednarodno zaščito. V okviru ukrepov se bo zagotavljal dostop do informacij, pravnih in prevajalskih storitev ter tolmačenja, socialnih, zdravstvenih in drugih storitev. Načrtuje se izboljšave sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, spodbujanje alternativ za pridržanje, identifikacijo in izboljšanje razmer za ranljive osebe, ter splošno delovanje na področju ozaveščanja širše javnosti.

Druga ciljna skupina so državljani tretjih držav, osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno mednarodno zaščito. Prioritetna naloga v okviru specifičnega cilja 2: »Zakonite migracije in vključevanje v skladu z evropsko agendo za vključevanje, ki se izvaja v okviru nacionalne politike«  je vključevanje ciljne skupine v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam oseb, kot so ženske, otroci in starejše osebe. Ukrepi so usmerjeni k izboljšanju zavedanja splošne javnosti, organov in samih priseljencev o vprašanjih vključevanja ter k mednarodnemu dialogu. Krepitev zmogljivosti je usmerjena k vzpostavitvi trajnostnega sodelovanja med pomembnimi deležniki, še zlasti z usposabljanji. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah, kot tudi praktično sodelovanje med državami članicami ter izdelava analiz, vrednotenj in izboljšav trenutnih mehanizmov in pristopov vključevanja.

Slovenija je za svoje prednostne cilje v okviru specifičnega cilja 3: »Vračanje«, v smislu učinkovite politike vračanja, sprejela take ukrepe, ki bodo prispevali k boju proti nezakonitim migracijam, s poudarkom na prostovoljnem vračanju in programih reintegracije v izvorni državi.

V okviru specifičnega cilja 4: »Solidarnost« Slovenija za potrebe preselitev ustvarja zakonodajni okvir, namestitvene in druge kapacitete. Če bo Vlada RS odločila, da Slovenija sodeluje v takih projektih ter bo določila kvoto oseb, bodo premestitve, preselitve in humanitarni sprejem financirani v okviru navedenega specifičnega cilja.

__

Slika, ki ponazarja zakonodajo
Programi - vprašanja, pobude partnerjev in odgovori

Navodila

V pripravi

socialna Evropa

Partnerstvo in sodelovanje z deležniki

Država skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos

Preberi več

Mnenja, pobude in predlogi

Mnenja, pobude in predlogi za izvajanje finančne perspektive 2021-2027

Preberi več
Sodniško kladivo

O nas

V pripravi

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino