Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Partnerstvo in sodelovanje z deležniki

Skladno z Uredbo Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru strukturnih in investicijskih skladov država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos. Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravlja programske dokumente za izvajanje politike na področju notranjih zadev za obdobje 2021–2027 za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

Partnerstvo se izvaja v skladu z institucionalnim in pravnim okvirom ter z upoštevanjem posebnosti skladov, in vključuje:

  • ministrstva in vladne službe,
  • institucije s področja enakosti in človekovih pravic,
  • mednarodne organizacije, nevladne organizacije,
  • ekonomske in socialne partnerje,
  • regionalne, lokalne, mestne in druge javne organe,
  • invalidske organizacije,
  • relevantne raziskovalne organizacije in univerze,
  • druge zainteresirane deležnike.
socialna Evropa

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino