Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Nastanitev in oskrba mladoletnikov brez spremstva

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov se je aktivno odzval na vse večje potrebe po zagotovitvi ustrezne nastanitve in oskrbe otrok brez spremstva.

Otrok brez spremstva je otrok, ki se na ozemlju Republike Slovenije nahaja brez staršev ali zakonitih zastopnikov.

Otorci skačejo po lužah
Foto: Pixabay

Predstavitev projekta

Med migranti je to ena izmed najranljivejših skupin, zato je nastala potreba po nadgradnji obstoječih rešitev in vzpostavitvi celovitejšega pristopa. Projekt v prakso prinaša Uredbo o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva, ki je bila sprejeta oktobra 2023. 

Otroci brez spremstva lahko imajo v Republiki Sloveniji različne statuse: status vlagatelja namere, prosilca za mednarodno zaščito, osebe s priznano mednarodno zaščito,  prosilca za začasno zaščito, osebe s priznano začasno zaščito in osebe brez urejenega statusa. Projekt vključuje vse otroke ne glede na status, pri katerih bo pristojni center za socialno delo podal strinjanje z nastanitvijo. Kljub temu, da je večina otrok starejših od 15 let, so med njimi tudi mlajši, ki so v Sloveniji čisto sami. 

 

Cilj projekta je s pomočjo EU sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) zagotoviti nastanitev in oskrbo otrok brez spremstva.  Projekt bo pokrival tri različne tipe nastanitve: sprejemni center, nastanitvene enote in mladinska stanovanja.

Sprejemni center za mladoletnike je namenjen prvi nastanitvi mladoletnika, ko otrok takoj dobi strokovno obravnavo. Po izdelavi individualnega načrta oskrbe in obravnave otroka nastani v nastanitvene enote za mladoletnike, ki so namenjene mladoletnikom, pri katerih se načrtuje dolgoročna nastanitev. Kapaciteta posamezne nastanitvene enote je do deset mladoletnikov. Mladinsko stanovanje pa omogoča nastanitev mladoletnikom, za katere je ocenjeno, da so že sposobni bolj samostojnega življenja, njihova oskrba pa se zagotavlja v okviru rednih dnevnih obiskov strokovnih delavcev. 

 
Dve dekleti se smejita
Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino